čtvrtek 4. března 2021

Novela zákona o pedagogických pracovnících ohrožuje kvalitu vzdělávání v ČR

Devět školských organizací společně oslovilo senátorky a senátory s návrhem na změnu ve vládním návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících. Žádají o vypuštění novelizačního paragrafu 9a odst. 1, který zní:

"§ 9a (1) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat."

Signatáři výzvy (organizace):

Asociace děkanů pedagogických fakult 

prof. RNDr. Jan Picek, CSc., předseda

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

František Dobšík, předseda

www.skolskeodbory.cz

Pedagogická komora, z. s.

Mgr. Radek Sárközi, prezident

www.pedagogicka-komora.cz

Jednota českých matematiků a fyziků

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně

www.jcmf.cz

Asociace češtinářů, z. s.

Mgr. Josef Soukal, předseda

www.ascestinaru.cz

Asociace učitelů angličtiny ČR (ATECR)

Dr. Jana Jílková, Ph.D., předsedkyně

atecr.weebly.com

AMATE (Asociace metodiků - Association of Teacher Educators)

za výbor: Mgr. Jana Čadová

www.amate.cz

Asociace pracovníků speciálně pedagogických center

PaedDr. Petr Petráš, předseda

www.apspc.cz

Česká pedagogická společnost

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., předseda

www.cpds.cz

Signatáři výzvy (osobnosti):


doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, děkan

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, děkan

doc. PhDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Filozofická fakulta UPCE, děkan

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

člen Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, děkan

Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, člen Akademického senátu

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice


Žádné komentáře:

Okomentovat