středa 28. října 2020

Pedagogická komora: Vláda by měla uzavřít i speciální školy a třídy

Vedení Pedagogické komory, z. s., doporučuje, aby vláda co nejdříve uzavřela speciální školy a speciální třídy při běžných základních školách. Dokud se nezlepší epidemiologická situace, měla by na vysokých, středních a základních školách pokračovat distanční výuka.

„Vláda avizovala, že budou školy otevřeny, až když reprodukční číslo klesne pod hodnotu 0,8, ale toho se bohužel nedaří aktuálními opatřeními dosáhnout, proto budou muset zůstat školy zavřené i v listopadu,“ uvádí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „pomohlo by, kdyby se navíc uzavřely i speciální školy a třídy.“

Narozdíl od letošního jara zůstaly po tlaku některých neziskových organizací v říjnu otevřené školy a třídy podle § 16 odstavce 9 školského zákona, jak zní jejich oficiální označení. Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou tak nuceni své děti do těchto škol posílat, protože pro tyto žáky platí povinná školní docházka v prezenční formě.

„Pokud se rodiče bojí o zdraví dítěte nebo zdraví svých blízkých, a žáka proto do školy nepošlou, nemají narozdíl od jara nárok na ošetřovné,“ upozorňuje speciální pedagožka Jana Karvaiová, „škola v tomto případě žákovi ani nemusí poskytovat vzdělání distančním způsobem, jak je tomu v případě běžných základních škol, které zůstávají plošně uzavřeny.“

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří v rámci inkluze navštěvují běžné třídy, jsou nyní doma a vzdělávají se distančně. Žáci se stejnou diagnózou, kteří navštěvují speciální třídy nebo školy, ale tuto možnost nemají, což lze považovat za diskriminační.

V těchto školách pracují učitelé a další zaměstnanci, kteří často patří k rizikovým skupinám kvůli vysokému věku nebo zdravotnímu stavu. Ti obdrželi od vlády pouze deset kusů respirátorů, další si už budou muset pořizovat ze svého. Jelikož žáci nemusí nosit roušky, nelze v současnosti považovat ochranu pedagogů za dostatečnou, jak je tomu u jiných profesí.

„Na jaře jsme si distanční výuku vyzkoušeli a ověřili jsme, že i žáci ze speciálních tříd ji zvládají, občas dokonce lépe než žáci běžných tříd,“ dodává Jana Karvaiová, která vede sekci speciálních pedagogů v Pedagogické komoře, „navíc jsme se od září na tuto alternativu intenzivně připravovali, tudíž by nás nezastihla nepřipravené, jak tomu bylo na jaře.“

Mimořádná dotace na zakoupení notebooků, kterou základním školám poskytlo Ministerstvo školství na základě usnesení Poslanecké sněmovny, byla určena všem základním školám včetně speciálních. Většina rodin má k dispozici potřebnou techniku i internetové připojení a na on-line výuku jsou žáci připraveni.

„Pokud by přes špatný epidemiologický vývoj vláda nechtěla uzavřít speciální školy a třídy plošně, měla by alespoň umožnit ředitelům, aby o přechodu na distanční výuku rozhodli sami na základě aktuální situace v dané škole,“ navrhuje Radek Sárközi, „tento princip by se mohl využít i při postupném otevírání všech základních a středních škol, až se situace zlepší.“

V současné době musí mít zdraví přednost před vším ostatním. Uzavření speciálních škol a tříd by přispělo k dalšímu omezení vzájemných kontaktů, čímž by se snížilo riziko nákazy mezi učiteli a žáky i jejich rodinami.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz6 komentářů:

 1. Dobrý den, zasílám komentář k situaci v MŠ, ale ono to velmi souvisí se stejnou situací ve speciálních školách. Děkuji, zda můj komentář zveřejníte.
  Vážení čtenáři, doba je zvláštní a nedobrá. Za třicetileté působení ve školství je tohle nejhorší, co zažívám. Dvanáctým rokem řediteluju na Základní škole a Mateřské škole v Pilníkově u Trutnova. V ZŠ máme 165 žáků, v MŠ 42. Mohu tak posoudit obě situace. Na ZŠ a na MŠ. ZŠ se vláda zabývá od jara - zavřela je. A co mateřské školy? Nic, ticho po pěšině. Nikdo se tím nezabývá. Jsem v této době velmi znepokojená tímto vyloženým nezájmem o mateřské školy ze strany MŠMT ohledně problematiky Covid-19. Během října řešíme druhé uzavření MŠ z důvodu pozitivních případů na Covid-19. V MŠ je kontakt všech velmi těsný. Děti žádné roušky nemají. Mohou prakticky vše. Zpívat, společně cvičit. Paním učitelkám jsem na jaře pořídila alespoň štít a podotýkám, že podle manuálu MŠMT mít na obličeji nic nemusí, aby na ně děti viděly a nebály se. Tvrzení, že v MŠ děti pozitivní nejsou je mylné. Zažíváme si to. Ptám se, jaký je rozdíl mezi žáčky 1. tř. (ti do ZŠ nesmí) a mezi dětmi z MŠ, které mají odklad a jsou ve stejném věku jako 1.tř(takových v MŠ máme čtvrtinu) a mohou v kolektivu všechno. Kdy už tohle bude řešit MŠMT? A co situace personálu v MŠ? Jsou všichni v první linii. Na ráně, jak se říká. Jestli toto nebude odpovědně někdo řešit, tak bude bludný kruh v MŠ: Pozitivní-karanténa-testy. A takhle dokola. Odpovědnost zcela hozena na ředitele MŠ a zřizovatele. Po všech hrůzách, co jsem absolvovala tento měsíc je mé stanovisko jasné. Jdu do otevřeného boje řešení situace v MŠ v době Covidu 19 ze strany vlády, státu. Včera jsem volala do kanceláře ministra MŠMT. Odpověď: O situaci v MŠ víme, řešíme ji, zcela vás chápeme, nejste jediní, co se ozýváte, ale neumíme vám pomoci. Celé je to o základním principu. Projevit o MŠ alespoň zájem, pochopit, že lidé v MŠ pracují, protože je to baví a jsou s dětmi rádi, ale jsou skutečně ve velmi těsném kontaktu, který v podstatě nelze omezit. Postoj MŠMT, vlády se jeví tak, jako kdyby MŠ ani neexistovaly. Myslím, že pocity, starosti a situace, které zažíváme u nás v MŠ, zažívá plno školek v ČR.
  Ve stejné pozici jako MŠ se také nacházejí i speciální školy. Mají také naprosto stejné problémy.
  Mgr. Ilona Skořepová, ředitelka ZŠ a MŠ Pilníkov u Trutnova

  OdpovědětVymazat
 2. Každý úředník se chrání rouškou, plexisklem, omezením pracovní doby, bere si klienty na objednání...Ve školkách jsou většinou učitelé ve starším věku a rizikové skupině. Pokud tedy je situace tak vážná, bude mít učitel MŠ nárok na odškodnění "nemoci z povolání" když ho vláda nechá bez ochrany v první linii? Tady se vědomě šíří COVID a nikdo to neřeší. Padají děti, učitelé, školky opakovaně v karanténě...Pomozte nám prosím.

  OdpovědětVymazat
 3. Souhlasím s předchozím... Ještě chci podotknout, že je na nás vyvíjen nátlak ze strany zřizovatelů, abychom nechodili na OČR, dávali svoje děti do škol pro zdravotníky a neomezoval se provoz MŠ, pod pohrůžkou postihů. Ale vysoké procento dětí je z rodin, kde jsou maminky na mateřské dovolené a myslím, že v nouzovém stavu není nutné,aby tyto děti do MŠ chodily. Proto podporuji omezení provozu MŠ jen pro děti pracujících. Místo,aby vláda v tomto něco udělala, minimálně tyto rodiny oficiálně vyzvala, napíše děkovný dopis zaměstnancům. To považuji za výsměch.

  OdpovědětVymazat
 4. V naší školce jsme neobdrzeli ani roušky ani respiratory.

  OdpovědětVymazat
 5. Naprosto stejná situace i na speciálních školách.!150žákú a všichni bez ochrany??To se nad tím opravdu nikdo nezamyslí??

  OdpovědětVymazat