sobota 16. května 2020

Školy by měly zůstat zavřené. Ministerské manuály jsou matoucí…

Vedení Pedagogické komory, z. s., vyzvalo členy spolku, aby se zapojili do připomínkování jednotlivých dokumentů Souboru hygienických pokynů pro školy, který zpracovalo ministerstvo školství. Své připomínky mohli učitelé, ředitelé škol i další pedagogičtí pracovníci zasílat prostřednictvím e-mailu nebo je zanést přímo do textu jednotlivých manuálů, které byly zveřejněny na webu www.pedagogicka-komora.cz.

Ve facebookové skupině Pedagogické komory byla uspořádána rychlá anketa k vládnímu harmonogramu postupného otevírání škol. Nejvíce hlasujících (57 %) zastává názor, že „ZŠ by měly být uzavřeny pro všechny žáky až do konce školního roku, realizovat by se měla výhradně výuka na dálku“. Naopak nejméně respondentů (1 %) zvolilo možnost „Souhlasím s postupným otevíráním ZŠ, jak je naplánováno vládou v harmonogramu“.


„Nejčastější výtkou vůči ministerským manuálům bylo, že v nich není jednoznačně vyznačeno, co je pro školy povinné a co jsou pouze doporučení,“ uvádí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „z vyjádření ministra školství Roberta Plagy vyplývá, že většinu textu tvoří doporučení, která jsou nezávazná, nelze je tudíž nijak vymáhat a pro ředitele škol bude velmi obtížné je zajistit.“

Závazné jsou pouze ty části manuálů z MŠMT, které vycházejí z krizových opatření schválených vládou nebo ministerstvem zdravotnictví. Jedná se především o výjimku, která umožňuje osobní přítomnost žáků posledních ročníků ZŠ a SŠ ve škole za účelem přípravy na zkoušky, stanovení maximálního počtu 15 žáků v jedné skupině, výjimku z nošení roušek ve třídách pro žáky i pedagogické pracovníky (pokud jsou zajištěny rozestupy alespoň 1,5 metru) nebo povinnost pro zákonné zástupce podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění před prvním příchodem žáka do školy (žák s těmito příznaky nesmí být ve škole přítomen). Pro děti a pedagogy v mateřských školách navíc platí výjimka, že nemusí nosit roušky v celém areálu školy, ovšem počet dětí ve třídě nijak omezen není. Ostatní části ministerských manuálů mají charakter doporučení…

„Zatímco na Slovensku byly uzavřeny plošně i mateřské školy a tamější vláda nyní začíná uvažovat o tom, že stanoví maximální počet dětí ve třídě na 12, v Česku mohly zůstat školky celou dobu otevřené pro běžný počet dětí, což je až 28 dětí ve třídě,“ upozorňuje Gabriela Lacková, ředitelka MŠ.

Mateřským školám by mohla pomoci novela, která míří do Senátu. V případě jejího schválení by rodiče, kteří nepošlou své dítě do školky, měli nárok na ošetřovné, i když bude otevřena. Návrh iniciovala Pedagogická komora. Petici, která tuto změnu požadovala, podepsalo skoro 5 000 signatářů.

Největší problémy dodržet všechna hygienická pravidla budou mít základní školy.

„Velmi obtížné bude skloubit dosavadní výuku na dálku s provozem školních skupin na prvním stupni ZŠ, jak vláda plánuje od 25. května,“ říká Zbyněk Mašek, ředitel ZŠ. „obzvláště pokud by se měly školy zároveň otevřít pro žáky všech ročníků druhého stupně, jak avizoval ministr školství Robert Plaga.“

Obzvláště na středních školách spadá řada zaměstnanců do rizikové skupiny z hlediska věku. Dle analýzy ministerstva školství je 5 procent učitelů SŠ starších 65 let.

„Červnový harmonogram máme ve škole velmi napjatý, na každý den připadá nějaká zkouška,“ uvádí Štefan Klíma, ředitel ISŠ, „navíc řada učitelů naší školy spadá do rizikové skupiny kvůli zdravotnímu stavu, modlím se, aby nikdo neonemocněl.“


Vedení Pedagogické komory zpracovalo nejzávažnější připomínky k manuálům do stanoviska, které bylo zasláno ministrům, poslancům i senátorům a zároveň úřadu Veřejného ochránce práv. Ve stanovisku se upozorňuje na ty části Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, která jsou v rozporu s platnou legislativou.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Stanovisko Pedagogické komory k Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (MŠMT)
• Pedagogická komora: Připomínkujte manuály z MŠMT
• Pedagogická komora: Platná krizová opatření
• MŠMT: Hlavní výstupy z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

1 komentář:

  1. Anketu Pedagogické komory lze shrnout tak, že učitelé chtějí buď pokračovat ve výuce na dálku, nebo chtějí, aby se školy otevřely. Rozhodně nechtějí kočkopsa, kterého plánuje Robert Plaga...

    OdpovědětVymazat