pátek 8. května 2020

Čestné prohlášení (editovatelná verze)

Dle Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost až od 11. 5. 2020) musí zákonný zástupce dítěte/žáka nebo žák/účastník poskytnout před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

MŠMT do svých manuálů pro školy zpracovalo vzor čestného prohlášení, který ovšem není ve dvou částech v souladu s platnou legislativou (respektive jde nad její rámec), a to v celém bodě 2. a v části bodu 1. ("v předchozích dvou týdnech"). Naopak chybí vzor poučení, který se vztahuje k III./2. bodu příslušného usnesení vlády...

Proto Pedagogická komora nabízí editovatelnou verzi čestného prohlášení, kterou si může každá škola doplnit o další položky (název školy; třída, kterou žák navštěvuje; poučení k bodu III./2. platného usnesení vlády apod.)

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost až od 11. 5. 2020)

III. nařizuje, aby

1. dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,

2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II., byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

2 komentáře:

 1. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, jak jej známe dosud a používáme pro výjezdní akce školy, zní asi takto:

  Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.), nemá vši a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy infekční chorobou. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

  Proč v čestném prohlášení k nepovinné docházce do školy chybí:
  - odkaz na právní předpis, podle kterého se prohlášení vydává
  - věta o právních následcích, které na sebe osoba podepisující prohlášení přebírá

  Ze vzoru čestného prohlášení, který byl přílohou manuálu pro školy k návratu dětí do škol, tak není úplně patrné, k jakému titulu právního aktu se vztahuje a podle čeho bude škola postupovat při posuzování pravdivosti údajů v tomto prohlášení.

  OdpovědětVymazat
 2. Proč v čestném prohlášení k nepovinné docházce do školy chybí:

  - věta o právních následcích, které na sebe osoba podepisující prohlášení přebírá

  je to tedy stejné, jako když si jde rodič skočit bungee jumping a vzdává se například celoživotně placené pojistky?

  OdpovědětVymazat