úterý 1. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Ředitelky mateřských škol píší premiérovi

V tomto rozcestníku mapujeme aktivitu ředitelek mateřských škol, které se rozhodly veřejně vystoupit kvůli neutěšené situaci v předškolním vzdělávání a napsaly otevřený dopis premiérovi. Dopis již podepsalo více než 500 ředitelek MŠ, své jméno k němu můžete připojit i vy, a to výhradně prostřednictvím níže uvedeného podpisového formuláře (dopis mohou podpořit nejen ředitelky MŠ, ale rovněž učitelky nebo další pedagogové z jiných stupňů škol) do konce roku 2019. Kontaktní e-mail na autorky Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání: dopis@skolsky-portal.cz.


Pokud s obsahem Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání souhlasíte, můžete si ho státhnout a zaslat dopis e-mailem v příloze na následující adresy (do textu e-mailu můžete uvést svůj osobní názor na aktuální situaci v předškolním vzdělávání)…4 komentáře:

 1. Práce učitelek a ředitelek mateřských škol je velmi náročná a nedoceněná společností a to nejen finančně. Jako matka tří dětí a lektorka kroužků pro děti mám své vlastní zkušenosti s velkou skupinou malých dětí se nedá v klidu pracovat. Se svými dětmi jsem byla dost dlouho doma. Učitelky ve školce často musí suplovat mateřskou péči matek, které jsou z finančních důvodů nuceny chodit do práce velmi brzo, dvouleté děti ještě potřebují maminku doma a ne v práci. Matky i učitelé si zaslouží od státu větší podporu.

  OdpovědětVymazat
 2. Vážení, velice děkuji za aktivitu a zaslání otevřeného dopisu premiérovi. Se vším, co je v něm uvedeno plně souhlasím. Z mého pohledu učitelky MŠ vidím mnohé neřešené za poslední roky. Vystudovala jsem Bc. program na UK Praha, abych profesně dosáhla toho, co ode mne má profese požaduje. Nejsem si však vůbec jistá, zda je profesionální přístup a plné nasazení v současných podmínkách možný. Již třetím rokem mám ve třídě zařazené v rámci inkluze ve skupině zcela normálních dětí vždy jedno dítě, které zcela narušuje jakoukoliv výchovnou práci. Důsledky inkluze nikdo nekontroluje a natož hranice, kam až je únosné zařazení těchto dětí do předškolních zařízení. Před třemi roky jsem se přetahovala s autistickým chlapcem při vycházce a společně s dětmi se snažila nějak vydržet jeho záchvaty v MŠ. V loňském školním roce se situace opakovala s děvčete s problémy ze stejného spektra a v letošním školním roce je ve třídě zařazen nemluvící chlapec, který odmítá respektovat asistentku a druhou učitelku. Tři roky tedy dělám zároveň učitelku a krotím děti, se kterými by měly problémy i ve speciálních zařízeních a ještě to vše musí absolvovat děti ve věku 4-7 roků. Jsou svědky afektivních záchvatů a zcela nevhodného chování dětí, které by v dřívější době zcela očividně byly zařazeny do speciálního školství, ačkoliv nemám zvýšený plat jako speciální pedagog, nicméně mám rozšířené dvouleté vzdělání v oblasti speciální pedagogika.
  Jemně jsem přeplula do oblasti odměňování pedagogických pracovníků. V jakémkoliv jiném oboru je možné svým vlastním přičiněním ovlivnit výši svého platu, ačkoliv mám vysokoškolské vzdělání a další návazné kurzy, vydala jsem metodické publikace a školila jako odborný lektor, jelikož neexistuje kariérní řád, na výši mého platu to není znát a je stejný s těmi, kteří prostě vystudovali - třeba střední, školu a teď učí. Navíc všeobecně platy učitelek MŠ s vysokoškolským vzdělání jsou ve srovnání s dalšími pracovníky ve školství s tímto vzděláním značně podhodnocené.
  Ve srovnání s učitelkami ZŠ jsme přetěžované v době jakýchkoliv prázdnin. Všechny víme, že redukovaný provoz a slučování dětí právě v době prázdnin je vždy zatěžující a to v právě době, kdy všichni ostatní pracovníci školství nabírají síly. Pro MŠ jsou závazné pouze vánoční prázdniny a pak dle rozhodnutí města pár týdnů o letních prázdninách. Jako by pravidla neexistovala pro všechny stejně. Pošlete učitele od ZŠ dále v polovině letních prázdnin pracovat a uvidíte, jak se k tomu postaví.
  Povinné předškolní vzdělávání je sice nyní nastaveno již od 5- tého roku dítěte, ale na úrovni MŠ neexistují žádné "osnovy", či jasně uvedená pravidla, za jakých podmínek toto bude probíhat a tak se ani povědomí veřejnosti v tomto směru mnoho nezměnilo. Myslím tím především to, že MŠ má funkci převážně vzdělávací a ne výchovnou, či dokonce zábavnou, jak by si někteří rodiče představovali, a že v posledním roce v MŠ se tedy má "opravdu pracovat" a to dle jasně stanovvených pravidel pro všechny MŠ.
  Toho, o čem by se dalo psát by bylo ještě myslím více, uvádím zde jen to, co mi nyní přijde nejvíce aktuální.
  S pozdravem Bc. Marie Čermáková, MŠ Holšov

  OdpovědětVymazat
 3. Nejhorší je finanční situace ve školství

  OdpovědětVymazat
 4. Připojujeme se k otevřenému dopisu a zároveň bychom chtěli oslovit ministra školství. Řešíme problém -počet asistentů pedagoga ve třídách zřízených dle § 16 odst. 9 šk. zákona.
  Jsme sedmitřídní mateřská škola, která ve třech běžných třídách integruje děti s poruchou autistického spektra a do čtyř speciálních tříd docházejí děti z různých koutů Moravskoslezského kraje ať už s diagnózou PAS či se závažnými poruchami řeči, ale také děti s mentální retardací a tělesným postižením. Celková kapacita naší MŠ je 120 dětí. S ohledem na složení tříd a speciální vzdělávací potřeby dětí máme zapsáno 114 dětí.
  V současné době do 4 speciálních tříd dochází 42 dětí, z toho: 26 dětí s poruchou autistického spektra, 16 dětí se závažnými vadami řeči.
  Z tohoto počtu má celkem 13 dětí doporučenu v rámci normované finanční náročnosti asistenta pedagoga v 10 úvazcích (provoz školy je denně 10,5 hodin, rodiče ho plně využívají) a další děti mají sdíleného asistenta pedagoga.
  Dosud vše bylo dle platné legislativy .
  Nyní platí novela schválená koncem srpna 2019. Nové děti pro tento školní rok však byly u zápisu do MŠ mnohem dříve, prošly složitým přijímacím řízením, takže nyní jsme v situaci, že od ledna 2020 nebudeme mít finance na 6 asistentů pedagoga. Nejsem schopna zabezpečit vzdělávání, v podstatě ani bezpečnost dětí, pokud snížím počet pedagogů ve třídách. Jedná se většinou o děti ve 4. či 5. stupni podpůrných opatření – děti s poruchou autistického spektra a mentální retardací, s alternativní komunikací. Jsou to často děti s poruchami chování, které nezvládly docházku do jiných MŠ. Schází tzv. přechodné období, ve kterém by postupně mohly děti odejít do škol, v těchto třídách bychom snížily počty dětí z 9 na 6 a bylo zajištěno vzdělávání. V opačném případě je ani nebudeme schopni "pohlídat". Ministerstvo informuje, že "průměrný úvazek AP ve speciálních třídách MŠ byl k 30. 9. 2018 - 0,88. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve svém legislativním návrhu úvazku 1,00 reflektovalo aktuální stav v předškolním vzdělávání ". Co je to platné, když v některých školách nebylo asistentů pedagoga průměrně, ale nadprůměrně. Má tento problém řešení? Tohle je tedy INKLUZE?

  OdpovědětVymazat