pondělí 30. září 2019

Otevřený dopis ředitelek MŠ k situaci v předškolním vzdělávání

Ing. Andrej Babiš
(předseda vlády České republiky)
premier@vlada.cz

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01
posta@vlada.cz

Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání

Vážený pane premiére,

jsme ředitelky mateřských škol. Řídíme školy tak, aby v nich vše dobře fungovalo a aby byly spokojené děti i jejich rodiče. Máme svou práci rády a snažíme se zvládnout všechny povinnosti a nároky, které jsou na nás kladeny. Přesto se skoro denně musíme potýkat s problémy, jejichž příčinou je špatné systémové nastavení ze strany státu. Očekávaly jsme, že vláda tyto závažné problémy začne řešit, ale ke zlepšení situace v oblasti předškolního vzdělávání bohužel nedochází. Proto jsme se rozhodly zaslat Vám tento otevřený dopis, jehož prostřednictvím chceme upozornit na největší problémy mateřských škol. Předškolní vzdělávání je bohužel na okraji zájmu politiků, i když je předškolní věk podle výzkumů klíčovým obdobím pro kvalitu dalšího života člověka. Myslíme si, že by se postavení mateřských škol a jejich pracovníků mělo výrazně zlepšit. Toto pojmenování hlavních problémů považujeme za první impuls. Následovat ovšem musí konkrétní kroky vlády, které podmínky v mateřských školách posunou pozitivním směrem.

Úvodem bychom chtěly poděkovat všem politikům, kteří se podíleli na schválení novely školského zákona ohledně zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách. Tato změna umožnila zachování existence mikrojeslí a dětských skupin, které již navštěvuje více než 14 000 dětí, i jejich další rozvoj. Zároveň je ale nutné nastavit adekvátní podmínky pro dvouleté děti v mateřských školách, které navštěvuje 45 000 dětí do tří let. V dětských skupinách, které jsou financovány ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím evropských fondů, je nejvýše 12 dětí na jednu chůvu a maximální počet činí 24 dětí (mohou o ně pečovat až 3 osoby). Oproti tomu v mateřských školách, které jsou financovány ministerstvem školství ze státního rozpočtu, je až 28 dětí ve třídě na jednu učitelku (dvě učitelky se překrývají pouze na 2,5 hodiny denně). MPSV navíc předložilo novelu příslušného zákona, podle níž může být v dětské skupině (jeslích) maximálně 8 dětí na jednu pečující osobu, což je výrazný rozdíl v neprospěch mateřských škol. Navrhujeme, aby vláda nastavila pro všechny děti v předškolních zařízeních stejné podmínky, ať navštěvují dětskou skupinu, nebo mateřskou školu, a to podle současných pravidel pro dětské skupiny (tedy minimálně 2 dospělé osoby od 12 dětí ve třídě, a to po celou provozní dobu organizace).

Česká republika se může inspirovat na Slovensku, kde je zákonem stanoveno, že nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy pro tří až čtyřleté děti činí 20. Tamější vyhláška dále určuje, že ve třídě může být maximálně 10 dětí do tří let.

Zrušením garance pro všechny dvouleté děti v mateřských školách stát ušetřil miliardy korun. Tyto prostředky by měly být investovány do předškolního vzdělání, které je u nás oproti ostatním státům Evropské unie nejvíce podfinancované ze všech stupňů vzdělávání. Bohužel se tak nestalo a na mateřských školách se stále šetří. Například platy učitelek mateřských škol jsou výrazně nižší, než je průměrná mzda v České republice (tarifní část platu začínající učitelky v mateřské škole činí v 8. platové třídě pouhých 21 840 Kč hrubého měsíčně).

Dalším závažným problémem je nedocenění náročné práce ředitelek samostatných mateřských škol, kterých je více než 2 500. Zatímco ředitelé základních škol jsou obvykle zařazeni do 13. platové třídy, většina ředitelek MŠ pobírá pouze 10. platovou třídu. Na rozdíl od ředitelů ZŠ nemáme zpravidla k ruce administrativního pracovníka a kromě vedení školy musíme učit až 20 hodin týdně. Oproti řadovým učitelkám MŠ, jejichž přímá pedagogická činnost s dětmi ve třídách činí 31 hodin týdně, máme tudíž jen třetinu pracovní doby na všechny činnosti, které vyžaduje řízení mateřské školy. Důsledkem je, že se těmto činnostem musíme věnovat o víkendech nebo v době, kdy oficiálně čerpáme dovolenou. Z nedávného šetření vyplývá, že je řada pracovníků mateřských škol ohrožena syndromem vyhoření. Je to hlavně důsledkem soustavného pracovního přetížení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí upozornilo, že již od roku 2010 umožňuje příslušné nařízení vlády zařazovat ředitelky samostatných mateřských škol do 12. platové třídy. Bohužel ministerstvo školství se nyní snaží tento nárok zpochybnit zavádějícím výkladem, který je v rozporu s textem nařízením vlády, a to přestože ministerstva nemají oprávnění závazně vykládat právní předpisy (mohou nanejvýš podávat nezávazná stanoviska k legislativě). MŠMT dokonce zpracovalo novelu nařízení vlády, podle níž by menší mateřské školy do tří tříd nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti na 25 hodin týdně. Tento návrh sice nakonec neprošel (díky intervenci Pedagogické komory, z. s.) a vláda schválila příslušnou novelu bez této změny, ale musíme konstatovat, že nás velmi rozčarovalo, když namísto snahy o zlepšení podmínek v mateřských školách vznikají podobné pokusy o jejich zhoršení. Jedná se opět o snahu ušetřit finance na nepravém místě, což by v důsledku vedlo ke snížení kvality předškolního vzdělávání. Ta je v České republice přes všechny problémy stále špičková. Ovšem jen díky obrovskému pracovnímu nasazení všech zaměstnanců mateřských škol.

V současné době mohou mateřské školy vybírat od zákonných zástupců úplatu za předškolní vzdělávání až do výše poloviny provozních nákladů. Od této úplaty jsou osvobozeny děti v povinném předškolním vzdělávání a rovněž děti ze sociálně slabých rodin. Bohužel stát mateřským školám nijak nekompenzuje tento výpadek příjmů. Proto bychom chtěly navrhnout, aby stát danou částku hradil za rodiče. Případně by mohl být zrušen současný složitý systém, kdy mateřská škola vybírá od zákonných zástupců dětí úplatu, kterou si zpětně může jeden z rodičů nechat odečíst z daní až do výše minimální mzdy (to ovšem rodiny s nižšími příjmy nemohou plně využít, čímž vlastně dochází k jejich diskriminaci). Kdyby vláda o danou částku navýšila finanční prostředky pro mateřské školy, nemuseli by rodiče přímo mateřské škole už nic platit. Tato systémová změna by nám ulehčila i v oblasti administrativy, která neustále narůstá.

Rovněž bychom chtěly požádat o snížení byrokratické zátěže, která je spojena s inkluzivním vzděláváním, povinným předškolním vzděláváním od 5 let, čerpáním evropských dotací nebo různými rozvojovými programy MŠMT. Chceme se věnovat především dětem, nikoliv papírům.

Vážený pane premiére, oslovujeme přímo Vás, neboť výše popsané problémy se netýkají pouze ministerstva školství, ale rovněž ministerstva práce a sociálních věcí nebo ministerstva financí. Měla by je řešit vláda jako celek. Velmi bychom ocenily, kdybyste si našel čas a osobně se s námi setkal, abychom mohli společně prodiskutovat možnosti, jak výše uvedené problémy vyřešit a v jakém časovém horizontu by bylo možné prosadit jednotlivé pozitivní změny v předškolním vzdělávání. Děláme to především pro děti.

V Praze dne 30. září 2019

dopis@skolsky-portal.cz

Signatářky a signatáři tohoto otevřeného dopisu (v abecedním pořadí):

1.      Alena Benáková, MŠ Ratměřice, Ratměřice 72, Jankov, okres Benešov

2.      Alena Deylová, MŠ E. Destinové, Ústí nad Labem

3.      Alena Jindrová, MŠ Rumburk, Sukova 1047/4, 408 01

4.      Alena Koutná, Dis., MŠ Biskupice, okres Svitavy, Biskupice 144, příspěvková organizace

5.      Alena Lechnýřová, MŠ Horšovský Týn, příspěvková organizace, okres Domažlice

6.      Alena Poláčková, MŠ Rohoznice, okres Jičín

7.      Alena Špicarová, MŠ Holčovice, okres Bruntál

8.      Alena Špíglová, 2. MŠ, Nová Paka, Školní 1257

9.      Alena Vávrová, MŠ Zásada, okres Jablonec nad Nisou

10.  Alena Vytasilová, Dis., MŠ Tis, příspěvková organizace, Tis 112, 582 43

11.  Andrea Gahurová, MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod

12.  Anna Burešová, MŠ Neurazy

13.  Anna Kimlová, MŠ DUHA, Brno, Kachlíkova 21

14.  Anna Nevřelová, MŠ Rohov, příspěvková organizace

15.  Anna Šajnerová, MŠ Ruda, Rakovnická 194,

16.  Aranka Jarošová MŠ Libina, okres Šumperk, Libina 211

17.  Bc. Alena Irholcová, MŠ U Pramene 13, České Budějovice

18.  Bc. Andrea Illešová, MŠ Duchcov, Osecká ul. 1314

19.  Bc. Barbora Pelclová, MŠ Milíčův dům, Praha 3

20.  Bc. Dagmar Semerádová, MŠ Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec, Pluhův Žďár 66, 378 21 Kardašova Řečice

21.  Bc. Dana Dvořáková, MŠ Podzámčí, Hradec Králové, Svatojánská 680/15

22.  Bc. Dana Reifová, MŠ Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802

23.  Bc. Dana Uhrová, MŠ Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900

24.  Bc. Deborah Musilová, MŠ Kochánky, Středočeský kraj

25.  Bc. Eva Čevelová, MŠ Břeclav, Osvobození 1

26.  Bc. Eva Divoká, MŠ Olšava, Uherský Brod

27.  Bc. Eva Duffková, MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2

28.  Bc. Eva Chládková, MŠ Luštěnice, příspěvková organizace, Školní 9 Luštěnice

29.  Bc. Eva Svobodová, MŠ Parmská 389, Praha 10

30.  Bc. Eva Toušová, MŠ Týnec nad Sázavou, Komenského 278, 257 41 Týnec nad Sázavou

31.  Bc. Eva Tuhá, MŠ Josefa Hory 31, Jablonec nad Nisou, 466 04

32.  Bc. Gabriela Lacková, MŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, Smetanova 520, Hradec nad Moravicí 747 41

33.  Bc. Gabriela Melounová, DiS., MŠ Val, Val 14, Dobruška 518 01

34.  Bc. Gabriela Navrátilová, MŠ Prusinovice, okres Kroměříž, Zámčisko 170, 768 42 Prusinovice

35.  Bc. Gabriela Sacherová, MŠ Březová, Smetanova 218, okres Sokolov

36.  Bc. Gabriela Smudová, MŠ, Ostrava - Poruba, Dvorní 763

37.  Bc. Hana Bartošová, MŠ Svatoslav, okr. Brno-venkov, přísp.org., Svatoslav 113, Tišnov, 666 01

38.  Bc. Hana Fafílková, MŠ Kunčina, okres Svitavy

39.  Bc. Hana Kűfhaberová, MŠ Duha Oslavany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

40.  Bc. Hana Lepičová, MŠ Brňany, okres Litoměřice

41.  Bc. Hana Mandlíková, Waldorfská MŠ, Praha 3

42.  Bc. Hana Palyzová, MŠ Jezdkovice, p.o., Jezdkovice 51

43.  Bc. Hana Petříková, MŠ Heřmaničky, okres Benešov, Číšťovice 18, 257 89 Heřmaničky

44.  Bc. Hana Pröschlová, MŠ Slovenská 3660, příspěvková organizace 760 01 Zlín

45.  Bc. Hana Veselá, MŠ Drobovice 76, 28601 Čáslav

46.  Bc. Helena Kloudová, DiS., MŠ Pohořelice, p.o., Hybešova 955, Pohořelice 69123

47.  Bc. Helena Petříčková, MŠ Sbíhava, Praha 6

48.  Bc. Helena Turkova Kubátová, MŠ Prachatice, Krumlovská 223

49.  Bc. Irena Homolková, MŠ Pampeliška Mladá Boleslav

50.  Bc. Iva Nováková, MŠ Návojná, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 32 Návojná 157

51.  Bc. Iva Štikarová, MŠ Nížkov, Nížkov 140

52.  Bc. Iva Vávrová MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290

53.  Bc. Ivana Fojtů, MŠ Střelná, okres Vsetín

54.  Bc. Ivana Hájková, Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice u Přerova

55.  Bc. Ivana Jandová, MŠ Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005

56.  Bc. Ivana Morávková, DiS., MŠ Starý Bydžov, Starý Bydžov 13

57.  Bc. Ivana Sáblíková, MŠ Valašské Klobouky, okres Zlín

58.  Bc. Ivana Švajková, MŠ Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace

59.  Bc. Iveta Burešová, 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11, příspěvková organizace

60.  Bc. Ivona Pisková, MŠ Zábřeh, Zahradní 182/20

61.  Bc. Ivona Struhařová, MŠ Kampanova 1488, Hradec Králové 500 02

62.  Bc. Jana Bartošová, MŠ Čeladenská beruška, Čeladná

63.  Bc. Jana Dufková, MŠ A. B. Svojsíka 892, Strakonice 386 01

64.  Bc. Jana Kleinová, MŠ Vražkov, okres Litoměřice

65.  Bc. Jana Křížová, MŠ Sosnová, Sosnová 49, 470 01, Česká Lípa

66.  Bc. Jana Matulová, MŠ Čučice, okres Brno venkov, 664 91

67.  Bc. Jana Michnová, MŠ Přítluky, Horní 125, 69104 Přítluky

68.  Bc. Jana Nosková,MŠ Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380

69.  Bc. Jana Ševců, MŠ Na Lánech 22, Praha 4- Michle

70.  Bc. Jana Vízková, MŠ Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace

71.  Bc. Jana Vyoralová, MŠ Pastelka, Miroslav, Husova 55/32, Miroslav 671 72

72.  Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., MŠ Letců, Praha 9-Kbely

73.  Bc. Jindřiška Pejchalová, MŠ Mírov, 789 53 Mírov 47

74.  Bc. Jitka Černá, MŠ Na Paloučku Horažďovice

75.  Bc. Jitka Dušková, MŠ Jeřice

76.  Bc. Jitka Kuchařová, MŠ Obláček, Šebelova 874, Praha 9

77.  Bc. Jitka Němcová, MŠ Moravské Budějovice, Fišerova 1340

78.  Bc. Jitřenka Zvelebilová, MŠ Úpice, Plickova 781, 542 32 Úpice

79.  Bc. Kateřina Deutschová, MŠ Čakov, Čakov 19, Dubné 373 84

80.  Bc. Kateřina Krejčová, DiS., MŠ Olbramkostel, okres Znojmo

81.  Bc. Kateřina Nétková, MŠ Bludov, příspěvková organizace, Polní 502, 789 61 Bludov

82.  Bc. Kateřina Nováková, MŠ Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

83.  Bc. Kateřina Sýkorová, MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11

84.  Bc. Kristina Novotná, MŠ Velké Poříčí

85.  Bc. Lenka Hájková, MŠ Ořech, Karlštejnská 162, 252 25 Ořech

86.  Bc. Lenka Kalousová, MŠ Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b

87.  Bc. Lenka Košlerová, MŠ Blíževedly, okr. Česká Lípa

88.  Bc. Lenka Neubauerová, MŠ Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace,

89.  Bc. Lenka Pernicová, MŠ Na Zahradách, Rožnov p. R., okr. Vsetín 756 61

90.  Bc. Lenka Přadková, Mateřská škola Osíčko, okres Kroměříž, příspěvková organizace, Osíčko 74

91.  Bc. Lenka Šlapáková, MŠ Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411

92.  Bc. Lenka Tomášová, MŠ Domeček Velké Chvojno, příspěvková organizace

93.  Bc. Lenka Vondráková, MŠ Větrov, Jičín

94.  Bc. Lucie Plchová Sikorová, MŠ Kaštánek Rantířov,

95.  Bc. Lucie Školová, 2. MŠ Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Lesní 500, Horní Bříza 330 12

96.  Bc. Marcela Doležalová, MŠ Kožichovice, příspěvková organizace, Kožichovice 155, 674 01 Třebíč

97.  Bc. Marcela Hanousková, MŠ Tymákov, Tymákov 203 332 01

98.  Bc. Marcela Žitvaiová, MŠ Ostrava-Mariánské Hory

99.  Bc. Marie Jelínková, MŠ Brno, Novoměstská 1, příspěvková organizace, Brno, 621 00

100.          Bc. Marie Petrošová, MŠ Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace

101.          Bc. Marie Poláková, MŠ Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629

102.          Bc. Marie Rumpíková, DiS, MŠ

103.          Bc. Marie Šokalová, MŠ Horní Domaslavice, příspěvková org.

104.          Bc. Marta Stejskalová, MŠ Tuchoraz, Tuchoraz 106

105.          Bc. Martina Knapová, MŠ Hořice, Husova 2166, 508 01 Hořice

106.          Bc. Martina Přindová, 7. MŠ Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace

107.          Bc. Martina Štolbová, MŠ Karla IV., Ústí nad Labem

108.          Bc. Michala Najmanová, MŠ Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod

109.          Bc. Milada Pazderová, MŠ Sochorova, Vyškov, příspěvková organizace

110.          Bc. Miluše Habánová, MŠ Vidonín

111.          Bc. Monika Mothejzíková, MŠ Kytlická 757, Praha 9

112.          Bc. Monika Štiková, MŠ Boršov nad Vltavou

113.          Bc. Naděžda Bacíková, MŠ POHÁDKA Zbůch, U Školy 150, 330 22

114.          Bc. Paločková Vladimíra, MŠ Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace

115.          Bc. Pavla Marková, MŠ Záboří nad Labem

116.          Bc. Pavla Muchková, MŠ Albrechtická, Praha 9

117.          Bc. Pavlína Hannigová, MŠ Vápenná,

118.          Bc. Pavlína Pánková,MŠ Hellichova, Praha 1

119.          Bc. Petra Mináriková, MŠ, Nové Město nad Metují, Rašínova 600

120.          Bc. Petra Tichá Márová, MŠ

121.          Bc. Petra Zakouřilová, MŠ Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987

122.          Bc. Radka Komárková, MŠ

123.          Bc. Radka Martínková, MŠ Křivsoudov, Křivsoudov 172, okr. Benešov

124.          Bc. Radka Stehlíková, MŠ Újezdeček, Rohová 191, okr. Teplice

125.          Bc. Radka Vanková, MŠ Paseka, příspěvková organizace, Paseka č.p. 143, 783 97 Paseka, okres Olomouc

126.          Bc. Renata Nesázalová, MŠ Obchodní, Uherský Brod

127.          Bc. Romana Hlubučková, MŠ Převýšov, Převýšov 67, Chlumec nad Cidlinou 503 51, příspěvková organizace

128.          Bc. Roxana Janovská, MŠ Stružnice, okres Česká Lípa, přísp.org., Stružnice 69, 47108 Jezvé

129.          Bc. Růžena Bucharová, MŠ Třebestovice, příspěvková organizace

130.          Bc. Simona Sedmíková, MŠ Kejžlice, okres Pelhřimov

131.          Bc. Soňa Polepilová, MŠ Nový Přerov, příspěvková organizace, Nový Přerov 2, 691 81, p. Březí u Mikulova

132.          Bc. Soňa Růžičková, MŠ Sluníčko, p. o., Milovice - Mladá

133.          Bc. Stanislava Romanová, MŠ Jiráskova 799, Jeseník

134.          Bc. Šárka Škrabalová, MŠ Čtyřlístek,  Pod Vrchem 2995, Mělník, příspěvková organizace

135.          Bc. Štěpánka Havlíčková, MŠ Svaté Pole, Svaté Pole 14, 263 01 Dobříš

136.          Bc. Taťána Kramerová, MŠ Horní Kalná, Královéhradecký kraj

137.          Bc. Vendula Beránková, DiS., MŠ Ostrůvek Seč, okres Chrudim, Pardubický kraj

138.          Bc. Vendula Marvanová, MŠ Prostřední Poříčí

139.          Bc. Věra Klímová, MŠ, Praha 8, Bojasova 1

140.          Bc. Věra Melicharová, MŠ Kryry, okres Louny

141.          Bc. Věra Tomášková, MŠ Čížkov, okres Plzeň-jih, p.o.

142.          Bc. Věra Turková, MŠ Červená Řečice 306

143.          Bc. Veronika Dittrichová, MŠ Lužná, okres Vsetín, Lužná 252, 756 11 Valašská Polanka

144.          Bc. Veronika Havlíčková, DiS, MŠ Daňkovice, Daňkovice 59, 592 03 Sněžné

145.          Bc. Veronika Kučerová, MŠ Radovesice, příspěvková organizace

146.          Bc. Zdeňka Kadlecová, MŠ Starovice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Starovice 36, 693 01

147.          Bc. Zdeňka Sípalová, MŠ Nové domky Kaplice

148.          Bc. Zdeňka Vojáčková, MŠ Trobelice

149.          Bc. Zuzana Štochlová, MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o.

150.          Blanka Hejčová, MŠ Vysočany 178

151.          Blanka Pelikánová, MŠ SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23

152.          Bohumila Nováková, MŠ Louňovice, Na Hořičkách 1632

153.          Božena Jarošová, MŠ Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková org., okr. Bruntál

154.          Dagmar Dubnická, MŠ Horní Lideč, okres Vsetín

155.          Dagmar Kroutilová, MŠ Cyrila Boudy 284, 274 01 Slaný

156.          Dagmar Vadkertiová, MŠ Chabařovice, okres Ústí nad Labem

157.          Dana Baláková, MŠ Police nad Metují

158.          Dana Horáková, MŠ Bojanov, Bojanov 61 okres Chrudim

159.          Dana Chalupová, MŠ Kokonín, Jablonec nad Nisou

160.          Dana Vraná, MŠ Martiněves, okres Litoměřice

161.          Dana Zimolová, MŠ Nové Dvory kraj Vysočina

162.          Dana Zlámalová, MŠ Postřelmůvek, okres Šumperk, příspěvková organizace

163.          Daniela Marešová, MŠ Letohrad, U Dvora, Pardubický kraj

164.          Edita Brnková, MŠ Na Paloučku, Tišnov

165.          Elena Danková, MŠ Cvrčovice, okr. Brno-venkov

166.          Eva Nevolová, MŠ Choltice

167.          Eva Pařilová, MŠ Letovice, Komenského 671/11, 679 61 Letovice

168.          Eva Rambousková, MŠ Travčice, 155, Litoměřice

169.          Eva Swigoňová, MŠ Česká Ves, Holanova 53

170.          Eva Šperková, MŠ, Mazourova 2, Brno 636 00

171.          Eva Tichá, MŠ “Sluníčko” Liberec, Bezová 274/1, 460 01 Liberec

172.          Eva Žilková, MŠ Opolany, Opolany 40, Libice nad Cidlinou, 289 07

173.          Gabriela Halodová, MŠ Mikulovice, okres Jeseník

174.          Hana Beránková, MŠ Hostomice, okres Beroun

175.          Hana Häuslerová, MŠ Ždánice, okres Hodonín, U Hřbitova 788, Ždánice

176.          Hana Jenčová, MŠ Račetice, příspěvková organizace, Žatec

177.          Hana Jiránková, MŠ Chrustenice, okres Beroun, 26712 Loděnice

178.          Hana Kellnerová, MŠ Hostěradice, Hostěradice 81, 671 71

179.          Hana Mikulíková, MŠ Radost, Bystřice pod Hostýnem

180.          Hana Nekulová  MŠ Jamolice ,okres  Znojmo

181.          Hana Pešková, MŠ Sluníčko Dobřichov

182.          Hana Petlánová, MŠ Blatná Šilhova

183.          Hana Sadílková, MŠ Uhy, Uhy 1, 273 24 Velvary

184.          Hana Sekerová, MŠ Lobkovicova, Praha 3

185.          Hana Steinbachová, 81. MŠ Plzeň, příspěvková organizace

186.          Hana Továrková, MŠ Konice

187.          Helena Marunová, DiS, MŠ U Stadionu, Pardubický kraj, Chrudim

188.          Helena Moudrá, MŠ Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, Sportovní 306, 345 43 Koloveč

189.          Ilona Řezníčková, DiS., MŠ Nasavrky, okres Chrudim

190.          Ing. Bc. Ladislava Pěchová, MŠ Bílina Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace

191.          Ing. Jarmila Charvátová, MŠ Ostrava-Nová Bělá

192.          Ing. Jitka Braunová, MŠ Náměšť nad Oslavou Husova,p.o. Husova 580, 675 71

193.          Ingrid Kysucká, MŠ Havířov, A.S.Puškina 7a/908, Havířov

194.          Irena Bartoníčková, MŠ Vinohrady Rakovník

195.          Irena Blektová, MŠ Gemerská, přísp. org., Gemerská 506, 784 01 Litovel

196.          Irena Greško, MŠ Kněžnice, Kněžnice 95

197.          Irena Cholinská, 38. MŠ Plzeň, Spojovací 14, příspěvková org.

198.          Irena Sehnalová, MŠ Velký Týnec, příspěvková organizace

199.          Iva Mikulecká, MŠ Sloupnice, okres Svitavy, příspěvková organizace

200.          Iva Širůčková, MŠ Čapkova, Letovice

201.          Ivana Březinová, MŠ Sluníčko, Kolín - Sendražice

202.          Ivana Čampulová, MŠ Sluníčko Vladislava Vančury, Beroun

203.          Ivana Hrbková, MŠ Slunečnice, Všestary, Pankrácká 73, 251 63 Všestary

204.          Ivana Kokšová, MŠ Bílá, okres Frýdek - Místek, příspěvková org.

205.          Ivana Konyariková, MŠ Javorník, Míru 356 - příspěvková organizace

206.          Ivana Korejčíková, MŠ Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace

207.          Ivana Machálková, MŠ Vozová, Praha 3

208.          Ivana Mottlová, MŠ Jámy, okres Žďár nad Sázavou

209.          Ivana Radová MŠ Louny, Dykova, Louny 10

210.          Ivana Suchá, MŠ Sudice 115

211.          Ivana Šindelková, MŠ Horní Újezd, příspěvková organizace, Horní Újezd č. 100, 753 53

212.          Ivana Žáková, MŠ Senožaty, okres Pelhřimov 263, 394 56 Senožaty

213.          Ivanka Janačíková, DiS., MŠ Omice, Brněnská 81, okr. Brno-venkov, přísp.organizace

214.          Iveta Kudrnová, MŠ Čakovice II, Praha 9

215.          Iveta Kývalová, MŠ Valašské Meziřīčí, Štěpánov 658, okres Vsetín, příspěvková organizace

216.          Ivona Mašínová, MŠ Brno, Slavíčkova 1

217.          Jana Báňová, MŠ Krumvíř

218.          Jana Bartyzalová, MŠ Kaplice, Nové Domovy

219.          Jana Beránková, MŠ Jakobiho, Praha 10

220.          Jana Bitvarová, MŠ Roudnice

221.          Jana Hrušíková, MŠ Hrušovany u Chomutova, č.p.15, příspěvková organizace,

222.          Jana Janouchová, MŠ Volanice, Volanice 130, 50703 Vysoké Veselí

223.          Jana Konečná, MŠ Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace, Na Rybníčku 1700, Tišnov, 666 01

224.          Jana Krčová, MŠ Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, příspěvková organizace

225.          Jana Madecká, Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava

226.          Jana Malíková, MŠ Nevojice, Nevojice 67, 685 01 Bučovice, okres Vyškov

227.          Jana Mokrejšová, DiS, MŠ Sebranice, okres Svitavy, Sebranice 40, 569 62 Sebranice

228.          Jana Nedvědová, MŠ Jedomělice, okres Kladno, Jedomělice 20

229.          Jana Papaková, MŠ Skotnice, příspěvková organizace, Skotnice 176, 742 59 Skotnice

230.          Jana Pekařová, MŠ Rychnov na Moravě, okres Svitavy

231.          Jana Popelková MŠ Komárov

232.          Jana Ptáčková, MŠ Sokolovská, Praha 8

233.          Jana Slámová, MŠ Vémyslice

234.          Jana Staňková, MŠ Brno, Nádvorní 3

235.          Jana Šalková, Rozsypalová, MŠ Lety, okres Praha - západ

236.          Jana Šmídlová, 2. MŠ Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Lesní 500, Horní Bříza 330 12

237.          Jana Václavíková, MŠ Huslenky, okres Vsetín

238.          Jana Vališová, MŠ Cheb, Do Zátiší 3

239.          Jana Voglová, MŠ Raková u Konice

240.          Jana Vybíralová, MŠ Roštění, okres Kroměříž

241.          Jarmila Děrkasová, MŠ Seifertova 160, Valašské Meziříčí 757 01

242.          Jarmila Hladilová, MŠ Chromeč, okres Šumperk

243.          Jarmila Kadlecová, MŠ Puclice, okres Domažlice, příspěvková organizace

244.          Jarmila Kořená, MŠ Litultovice, přísp. org., Litultovice 204, 747 55

245.          Jarmila Kubičková, MŠ Slavětín, příspěvková organizace

246.          Jaroslava Chládová, MŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, příspěvková organizace

247.          Jaroslava Marková, MŠ Štěchovice, Hlavní 325, okres Praha - západ

248.          Jaroslava Weberová, MŠ Chotěšov 332

249.          Jindřiška Svatoňová, MŠ Těchlovice 120, Lhota pod Libčany 503 27

250.          Jiřina Horáková Kizmanová, 37. MŠ Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace

251.          Jitka Čadilová, MŠ Vlkava, okres Mladá Boleslav, Za Školou 87 Vlkava

252.          Jitka Jírová, MŠ Na Vápence 766, Železný Brod

253.          Jitka Pelcová, MŠ Křižná 768, Valašské Meziříčí, okres Vsetín, příspěvková organizace

254.          Jitka Poláková, MŠ Mrákov, okres Domažlice

255.          Jitka Rozová, MŠ Ledce u Mladé Boleslavi

256.          Jitka Šafářová, MŠ Dobré Pole, příspěvková organizace, Dobré Pole 94, 691 81

257.          Jitka Šteflová, MŠ MIskovice , 147

258.          Jitka Tihelková DiS, MŠ Víceměřice, příspěvková organizace

259.          Julie Gutová, MŠ Modletice okres Praha - východ, Modletice 19, 251 01 Říčany

260.          Kamila Kostková, MŠ Brušperk, Sportovní 520, Brušperk, příspěvková organizace, 739 44 Brušperk

261.          Kamila Vlachová, MŠ Kytička Rychnov nad Kněžnou

262.          Karolína Rynešová, MŠ Netolice, Tyršova 523, Netolice

263.          Kateřina Bogdanová, MŠ Malé Výkleky, okres Pardubice

264.          Kateřina Jemelková, MŠ Bezuchov, okr. Přerov, přísp.org. 753 54 Soběchleby

265.          Kateřina Sejpalová, DiS., MŠ Dolany 78, okres Pardubice 533 45

266.          Kateřina Škopková, MŠ Tři Dvory, Tři Dvory 259, 28002

267.          Kateřina Volšičková, MŠ  Šikulka, Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

268.          Kočová Jitka, MŠ pod Lipou, Pod lipou 1773, Hořice

269.          Krpelanová Jaroslava, MŠ Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 93, 79067

270.          Květa Smejkalová, MŠ Výprachtice 390, 561 34

271.          Lenka  Radová, MŠ

272.          Lenka Filová, MŠ Rozvadov 159, 348 06 Přimda

273.          Lenka Hřibová,  MŠ Hradčovice

274.          Lenka Laštůvková, MŠ, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace

275.          Lenka Nováková, MŠ Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

276.          Lenka Radová, MŠ Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace

277.          Lenka Simajchlová, MŠ Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko

278.          Leona Kaiprová, MŠ Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 28, 289 12 Sadská

279.          Libuše Veselá, MŠ Luby, okres Cheb, příspěvková organizace

280.          Lucie Sedláková, DiS., MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice

281.          Ludmila Pechancová, MŠ U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová

282.          Ludmila Vlčková, MŠ, Hlinsko, Budovatelů

283.          Ludmila Zákoutská, MŠ Lomnice nad Popelkou, J. Kábrta 209, Lomnice nad Popelkou

284.          Marcela Drobná, MŠ Žlunice 145, 507 34 Žlunice, příspěvková organizace

285.          Marcela Hanáková MŠ Brno, Skořepka 5

286.          Marcela Hanulíková, MŠ Trnava,okres Zlín, Trnava 326, 763 18 Trnava

287.          Marcela Hlobilová, MŠ Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1168

288.          Marcela Jelínková, MŠ Klíček, Rychnov nad Kněžnou

289.          Marie Kohoutková, DiS., Rohovládova Bělá 58, okres Pardubice 533 43

290.          Marie Těthalová, MŠ Máslovice

291.          Marie Vlčková, MŠ Lačnov, okres Vsetín

292.          Marie Zbíralová, MŠ Borotice, okres Příbram

293.          Markéta Mlčáková, MŠ Medlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

294.          Markéta Paťhová, MŠ Paraplíčko Želiv 251, okr. Pelhřimov

295.          Marta Lattnerová, MŠ Hodonice, U Kostela 196, 671 25 Hodonice

296.          Martina Romaňáková, MŠ Mlázovice

297.          Martina Svatošová, MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun, Družstevní 204, 26706 Hýskov

298.          Mgr. Alena Dušánková, MŠ, Náchod, Komenského 301

299.          Mgr. Alena Egrtová, MŠ Markvartice, Královéhradecký kraj, příspěvková organizace

300.          Mgr. Alena Kořínková, MŠ Štětí, příspěvková organizace, Stračenská 561, Štětí

301.          Mgr. Alena Kuželová, MŠ Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvková organizace

302.          Mgr. Alena Matějovská, MŠ Velíšská Vlašim, okr. Benešov

303.          Mgr. Alena Pilnáčková, MŠ Vodochody, Školská 59, Vodochody 250 69

304.          Mgr. Alena Poláková, MŠ Žabka, Brno, příspěvková organizace č.28 Drdy 25, 641 00 Brno

305.          Mgr. Alena Sedláčková,  MŠ Pavlov, 23. dubna 10, 692 01 Pavlov

306.          Mgr. Alena Stránská, MŠ Káraný, Polní 324, Káraný, Praha-východ

307.          Mgr. Andrea Benešová, MŠ Paculova 1115, Praha 9

308.          Mgr. Andrea Exlerová, MŠ Hnátnice

309.          Mgr. Aneta Drvotová, DiS, MŠ Kurandové 669, Praha 5

310.          Mgr. Bc. Andrea Jurůjová, DiS, MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3

311.          Mgr. Bc. Barbora Mrázková, MŠ Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

312.          Mgr. Bc. Lenka Jantačová, MŠ Horní Cerekev

313.          Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, Komenského 7, Karlovy Vary 360 07

314.          Mgr. Beata Dundová, MŠ Levínská Olešnice, příspěvková organizace, okres Semily

315.          Mgr. Blanka Helešicová, MŠ Kobylí, Školní 722, 69110 Kobylí, okres Břeclav

316.          Mgr. Blanka Moravcová, MŠ Třesovice

317.          Mgr. Blanka Nešporová, MŠ Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav

318.          Mgr. Blanka Sáčková, MŠ Brno, Škrétova 2, příspěvková organizace, Brno 621 00

319.          Mgr. Bohdana Musilová, MŠ Ořechov

320.          Mgr. Dana Albrechtová, MŠ Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary

321.          Mgr. Dana Kousalová, MŠ Hostěnice 95, 664 04, Brno - venkov

322.          Mgr. Dana Slámová, MŠ Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace

323.          Mgr. Edita Siudová, MŠ Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace

324.          Mgr. Eliška Skácelová, MŠ Šumvald, okres Olomouc, p. o.

325.          Mgr. et Bc. Denisa Zapletalová, MŠ Výkleky, okres Přerov, přísp. org.

326.          Mgr. et Bc. Gabriela Mikišková, MŠ Bobrová

327.          Mgr. et Bc. Lucie Dudová, MŠ Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace

328.          Mgr. et Mgr. Petra Pincová, MŠ Valkeřice 273, 40724

329.          Mgr. Eva Březinová, MŠ Jahůdka v Praze 12

330.          Mgr. Eva Derynková, MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758/6, Praha 4 - Kamýk

331.          Mgr. Eva Chvátalová, MŠ Třešť, okres Jihlava

332.          Mgr. Eva Jurásková, MŠ Zvídálek, Slavkov u Brna, příspěvková organizace

333.          Mgr. Eva Krupková, MŠ Josefa Ressla 1697, Teplice

334.          Mgr. Eva Musilová, MS Borohrádek, Královéhradecký kraj

335.          Mgr. Eva Pavličíková, MŠ Vidnava

336.          Mgr. Eva Tomišková, MŠ Slatiňany okres Chrudim,  Švermova 693

337.          Mgr. Faltusová Lenka, MŠ Vamberk, Tyršova 280

338.          Mgr. Gabriela Synková Groeslová, MŠ Letkov, Plzeňský kraj

339.          Mgr. Hana Kosejková , MŠ Valy, okres Pardubice

340.          Mgr. Hana Kretková, MŠ Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvková organizace

341.          Mgr. Hana Kůřilová, MŠ Za Stadionem, sídliště Za Stadionem 1224/27, Kyjov

342.          Mgr. Hana Lashinová, MŠ G. Preissové 8, Brno

343.          Mgr. Hana Michová, MŠ Lutopecny, okres Kroměříž

344.          Mgr. Hana Seifertová, MŠ Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917, Praha 9

345.          Mgr. Hana Švecová, MŠ Libiš, Školní 192, Neratovice

346.          Mgr. Ilona Louženská, MŠ Čepřovice, Čepřovice 56, 387 56 Čepřovice, příspěvková organizace

347.          Mgr. Irena Benešová, MŠ Ve Stínu 10, Praha 10

348.          Mgr. Irena Floriánová, MŠ Tetčice, příspěvková organizace, Tyršova 304

349.          Mgr. Irena Kolaříková, MŠ Těchlovice, Těchlovice 37, 405 02 Děčín

350.          Mgr. Irena Vodehnalová, MŠ Jarošov, okres Svitavy

351.          Mgr. Iva Kráčmarová, MŠ Nádražní 1302/7, 785 01 Šternberk

352.          Mgr. Iva Sovová, MŠ Jeseniova 98, Praha 3

353.          Mgr. Ivana Koppová, MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, 530 02 Pardubice

354.          Mgr. Ivana Krčmařová, MŠ Kojetín, přísp. org., Hanusíkova 10, 752 01 Kojetín

355.          Mgr. Ivana Michálková, MŠ Hvězdička v Praze 12, příspěvková organizace

356.          Mgr. Ivana Průšová, MŠ Štolmířská 602, Praha 9

357.          Mgr. Iveta Polášková, MŠ Rastislavova 1800, Staré Město, 68603

358.          Mgr. Iveta Svobodová, MŠ Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace

359.          Mgr. Ivona Urbišová, MŠ Hlušovice

360.          Mgr. Jana  Meserlová, MŠ Mokrá 356

361.          Mgr. Jana Boumová, MŠ Sokoleč, příspěvková organizace

362.          Mgr. Jana Hirková, ZŠ a MŠ Hovorčovice, p.o.

363.          Mgr. Jana Kovářová, MŠ V Lukách Rakovník

364.          Mgr. Jana Šindelářová, MŠ Jizerka, Husova 72, Liberec

365.          Mgr. Jarmila Dujková, MŠ Lípová 15 Havířov

366.          Mgr. Jarmila Petrošová, MŠ Pasková

367.          Mgr. Jaroslava Barková Hešíková, MŠ Roztokům, Praha - Suchdol

368.          Mgr. Jaroslava Váchová, MŠ se speciálními třídami Kamenic nad Lipou, Na Besídce 632, okres Pelhřimov

369.          Mgr. Jaroslava Zelenková, 1. MŠ Březnice, 9. května 510, 262 72 Březnice

370.          Mgr. Jitka Adamová, MŠ Štěnovice, okres Plzeň - jih

371.          Mgr. Jitka Kocábová, MŠ Břeclav, Hřbitovní 8

372.          Mgr. Jitka Kučerová, MŠ Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice

373.          Mgr. Jitka Pichlíková, MŠ Na Podlesí, Kadaň

374.          Mgr. Jitka Slaninová, MŠ Lobendava, příspěvková organizace, Lobendava čp. 302

375.          Mgr. Jitka Sobotková, MŠ Hošťálková, Zlínský kraj

376.          Mgr. Kamila Koutná, MŠ Šebetov, příspěvková organizace

377.          Mgr. Karla Benediktová, MŠ Markušova  1556, Praha 4

378.          Mgr. Kateřina Boková, MŠ Hlučín, Severní, p.o., Severní 1261/19, 74801 Hlučín

379.          Mgr. Kateřina Buršíková, MŠ Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, Mladá Boleslav

380.          Mgr. Kateřina Dudová, MŠ Nelahozeves, okres Mělník, Školní 10, 277 51 Nelahozeves

381.          Mgr. Kateřina Tomášová, MŠ Petrovice

382.          Mgr. Kateřina Žůrková, MŠ Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace, Pohořská 988/23, Odry

383.          Mgr. Krejčí Zuzana, MŠ

384.          Mgr. Kristýna Hausnerová, MŠ Lužice, okres Olomouc, příspěvková organizace

385.          Mgr. Kubalová Hana,MŠ Opočno, Jana Pitry 654, 517 73 Opočno

386.          Mgr. Květoslava Matysová, MŠ Netřebice, okr. Nymburk, Netřebice 80, přísp. org.

387.          Mgr. Lada Hronková, MŠ se školní jídelnou Doloplazy, okres Prostějov

388.          Mgr. Lada Zátopková, MŠ Bruntál, Smetanova 21

389.          Mgr. Lenka Backertová, MŠ Duchcov, Husova ul. 99/23,

390.          Mgr. Lenka Bizoňová, MŠ Křížkovského 1217 /2, Jeseník

391.          Mgr. Lenka Dékány , MŠ Turnov 28. října 757, příspěvková organizace

392.          Mgr. Lenka Hejduková, MŠ  Zámrsk, 565 43 Zámrsk

393.          Mgr. Lenka Němčáková, MŠ Pohádka, Palackého 1542, Hranice 753 01

394.          Mgr. Lenka Nováčková, MŠ nám. Republiky 15, Znojmo

395.          Mgr. Lenka Nováková, MŠ Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace

396.          Mgr. Lenka Novotná, MŠ Kuřim,Zborovská 887,okres Brno-venkov,  organizace

397.          Mgr. Lenka Olšánová, MŠ Banín, Pardubický kraj, Svitavy

398.          Mgr. Lenka Pekárová, MŠ Poběžovice, Drahotínská 86, 345 22

399.          Mgr. Libuše Pluháčková, MŠ Herrmannova 1, Olomouc

400.          Mgr. Lucie Kopecká, MŠ Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín

401.          Mgr. Lucie Kušková, MŠ Valentýnka Hřebeč

402.          Mgr. Ludmila Mašková, MŠ se spec. tř. DUHA, Praha 5

403.          Mgr. Magdalena Cuřínová, MŠ Chlum u Třeboně

404.          Mgr. Marie Křemenáková, MŠ Manětín

405.          Mgr. Martina Janotková, MŠ Kaštánek, Teplice

406.          Mgr. Martina Pilná, MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram

407.          Mgr. Michaela Kučerová, MŠ Strachotín, Osvobození 83, Strachotín 639 01

408.          Mgr. Milena Moravcová, MŠ Šikulka, Vyškov, příspěvková organizace

409.          Mgr. Milena Mottlová, MŠ Čtyřlístek Benešov Středočeský kraj

410.          Mgr. Miloslava Charvátová, MŠ Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace

411.          Mgr. Miroslava Krčová, MŠ Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Dr. Beneše 260

412.          Mgr. Miroslava Sedláková, MŠ Cetkovice, okres Blansko

413.          Mgr. Miroslava Zumrová, MŠ MAŠINKA Pečky, Tř. Jana Švermy 825, 289 11

414.          Mgr. Monika Bursová, MŠ Jenišovice, příspěvková organizace, 468 33 Jenišovice 67, okres Jablonec nad Nisou

415.          Mgr. Monika Králová, MŠ Jilemnice

416.          Mgr. Monika Sklářová, MŠ Lysice, okr. Blansko, Zámecká 444

417.          Mgr. Natália Toflová, MŠ Anenská, Frýdek - Místek

418.          Mgr. Nikol Minářová, MŠ Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace, Vídeňská 39a, 639 00 Brno

419.          Mgr. Olga Taichová, MŠ Veselí, okres Pardubice

420.          Mgr. Patka Leoš, MŠ TREPERKA SEMILY, p.o., Pod Vartou 609, Semily

421.          Mgr. Pavla Kubišová, MŠ Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod

422.          Mgr. Pavla Macháčková, MŠ Tichá 19, Jablonec nad Nisou

423.          Mgr. Pavlína Pokorná, MŠ Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim

424.          Mgr. Petra Čábelková, MŠ Čtyřlístek, Mnich, okr. Pelhřimov

425.          Mgr. Petra Černá, MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499, okr. Praha-západ

426.          Mgr. Petra Dvořáková, MŠ Šestajovice, 250 92 Šestajovice

427.          Mgr. Petra Fiklíková, MŠ Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace

428.          Mgr. Petra Gregorová, MŠ Srubec, Na Chalupy 44, Srubec

429.          Mgr. Petra Kuglerová, MŠ Siřejovice, Siřejovice  61, 410 02  Lovosice

430.          Mgr. Radka Saugspírová, MŠ Šťáhlavy, příspěvková organizace, Smetanova 53

431.          Mgr. Radka Štáhlová, MŠ Perníková chaloupka Příbram

432.          Mgr. Radka Valášková, MŠ Ohnišťany

433.          Mgr. Renata Pleskačová, MŠ Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace, Na Rybníčku 1700, Tišnov, 666 01

434.          Mgr. Romana Kračmerová, MŠ Brno, Kárníkova 4, p.o., Brno 621 00

435.          Mgr. Silvie Adámková, MŠ Tvořihráz 148, 67134 Horní Dunajovice

436.          Mgr. Soňa Bystroňová, MŠ Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404

437.          Mgr. Soňa Lánská, MŠ na Habru, Hořice

438.          Mgr. Stanislav Zelený, MŠ Gagarinova, Praha Suchdol

439.          Mgr. Stanislava Vodičková, MŠ Stašov

440.          Mgr. Stanislava Vodičková, MŠ Stašov, příspěvková organizace, Stašov 157, 267 51 Zdice.

441.          Mgr. Šárka Čechová, Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321, Lužická 321, 551 01 Jaroměř

442.          Mgr. Šárka Hanušová, MŠ Náchodská, Červený Kostelec

443.          Mgr. Věra Havlišová, MŠ Lavičky, Lavičky 91,594 01 Velké Meziříčí

444.          Mgr. Věra Miklušová, MŠ Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

445.          Mgr. Věra Uvírová, MŠ Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace

446.          Mgr. Věra Valtová, MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace

447.          Mgr. Vít Sumerauer, MŠ Borovany, Lazna 430 Borovany 373 12

448.          Mgr. Vítězslava Borovičková, III. MŠ, Lidická 1056, Litomyšl

449.          Mgr. Vladimíra Dobrovolná, MŠ Hrotovice

450.          Mgr. Vladimíra Kašová, MŠ V Zápolí 1249/19, Praha 4 - Michle

451.          Mgr. Vladimíra Nytrová, MŠ Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek, Pražmo 10, 739 04  Pražmo

452.          Mgr. Vladislava Stuchlíková, MŠ Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Riegrova 1621

453.          Mgr. Vlaďka Dobrovolná, MŠ Hrotovice

454.          Mgr. Yvona Dluhošová, MŠ Na Vyhlídce 1143, Orlová, okr. Karviná

455.          Mgr. Yvona Hrstková, MŠ Křeslice

456.          Mgr. Zdena Šindelářová, MŠ Dubá, Luční 28, 47141

457.          Mgr. Zdeněk Švec, MŠ Třebechovická 837, Hradec Králové

458.          Mgr. Zdeňka Lederová, MŠ Brno, Amerlingova 4,p.o.

459.          Mgr. Zdeňka Rybová, MŠ Velká Kraš

460.          Mgr. Zlatuše Kynčlová, MŠ U Kina, Jičín, Královéhradecký kraj

461.          Mgr. Zuzana Kljapová, MŠ Březová, okres Beroun

462.          Mgr. Zuzana Knápková, MŠ Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice

463.          Mgr. Žaneta Kudlíková, MŠ Bulhary, okres Břeclav, příspěvková organizace, Bulhary 163, 691 89

464.          Michaela Půlkrábková, MŠ Větrníček v Praze 12, příspěvková organizace

465.          Michaela Žáčková, MŠ Žďár, okres Blansko, příspěvková organizace, Žďár 78

466.          Milada Holinková, MŠ Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, p.o.

467.          Milena Spejchalová, MŠ Dobřenice, 503 25

468.          Milena Valešová, MŠ Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367

469.          Milena Vylíčilová, MŠ Žulová, okr. Jeseník

470.          Miloslava Benešová, MŠ Morašice, okres Svitavy

471.          Miloslava Suková, MŠ Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace

472.          Miroslava Hrabáková, MŠ Zelená-Málkov, okres Chomutov

473.          Miroslava Hrubá, MŠ Ostrava- Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace

474.          Miroslava Kheková, MŠ Berušky, Táborská 350, 256 01

475.          Miroslava Šmiřáková, MŠ Fryčovice 451, příspěvková organizace, 739 45

476.          Miroslava Štěrbová, MŠ Albrechtice 131, Lanškroun 563 01

477.          Miroslava Vaculíková, MŠ F. Palackého 1241, Nový Bydžov, okr. Hradec Králové

478.          Monika Jirková, MŠ Velichovky, okres Náchod

479.          Monika Vitvarová, MŠ Jičín, J. Š. Kubína 465

480.          Olga Bláhová, MŠ Vraný okr. Kladno

481.          Otakar Kolář, MŠ Synkova 24, Brno

482.          PaedDr. Alena Prouzová, MŠ Palánek, Čtvrtníčkova 251/14, Vyškov

483.          PaedDr. Věra Bártová, MŠ Volavkova, Praha 6

484.          Pavel Novák, MŠ Janov, okres Svitavy

485.          Pavla Hasprová, MŠ Velké Březno, Alej sportovců 286, Velké Březno 403 23

486.          Pavlína Juráňová, MŠ Mariánské Údolí, okr. Olomouc

487.          Pavlína Medvedíková, MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy

488.          Pavlína Píchová, MŠ Kaliště

489.          Pavlína Tvrzová, MŠ Kladruby, příspěvková organizace

490.          Petra Jindráčková, MŠ Šluknovská, Praha 9

491.          Petra Nosková, MŠ Tuchoměřice okres Praha-západ, K Poště 327, 252 67 Tuchoměřice

492.          Petra Solarová Prylová, MŠ “Slunéčko” Praha 5Bc.

493.          Radka Němcová, MŠ Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 98, 684 01

494.          Radka Paličková, MŠ Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín

495.          Radka Rýcová, MŠ Bartošovice, příspěvková organizace, okr. Nový Jičín

496.          Renata Dohnalová, MŠ Brno, Proškovo nám. 6,

497.          Renata Kovandová, MŠ Dolní Kounice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

498.          Renáta Šustrová, MŠ Vrčeň, Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

499.          Renata Trnková, MŠ Bělá nad Svitavou, okres Svitavy

500.          Romana Plecitá, MŠ Příbram VIII, Školní 131, 26101

501.          Sekerová Hana, MŠ Lobkovicova, Praha 3

502.          Silvie Makovská Menoušková, MŠ Lovčičky - příspěvková organizace, Lovčičky 65

503.          Silvie Zjavková, MŠ Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk

504.          Svatava Šlaisová, MŠ Starý Smolivec, okres Plzeň,  přísp. organizace

505.          Světlana Salačová, MŠ Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa, p.o., Noviny pod Ralskem 116,  Mimoň

506.          Šárka Malá Aujeská, MŠ Skřivánek, Brnolíkova19

507.          Šárka Vlasáková, MŠ Šikulka Nová Role, příspěvková organizace

508.          Taťána Mastná, MŠ Benešov u Prahy

509.          Tereza Matyášová, MŠ Staré Hradiště

510.          Tereza Štýbnarová, DiS., MŠ Hnojice, okr. Olomouc, p. o.

511.          Věra  Ptáčková, MŠ Rozsochy, 59257

512.          Věra Pácová, MŠ pod Svatou Horou, Příbram

513.          Věra Veselá, MŠ Krásná 280

514.          Veronika Nagyová, MŠ Žehušice

515.          Veronika Ptáčková, MŠ Božanov, Božanov 105, příspěvková organizace

516.          Veronika Vápeníková, MŠ V Zátiší, Dobříň

517.          Vladimíra Svobodová, MŠ Plav, příspěvková organizace, České Budějovice

518.          Vladislava Šuláková MŠ Krhová, U Školky 445, 756 63 Krhová

519.          Vlasta Hillebrandová, MŠ Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

520.          Yvona Kašpárková, MŠ Komárov, Napajedla

521.          Zdeňka Langová, MŠ Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace

522.          Zdeňka Müllerová, MŠ Petrovice, okres Znojmo

523.          Zdeňka Nesnídalová, MŠ Brandýs n, L. - Stará Boleslav, Pražská 297

524.          Zdeňka Plíšková, MŠ Milčice, okres Nymburk

525.          Zdeňka Slavíčková, MŠ Pohádka, Kutná Hora, U Školky 340

526.          Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

527.          Zuzana Jašková, MŠ Srdíčko Opava, Zborovská - po, 74601 Opava, Zborovská 2

528.          Zuzana Šteflová MŠ, Praha 8, U Sluncové

Žádné komentáře:

Okomentovat