čtvrtek 10. října 2019

500 ředitelek mateřských škol oslovilo premiéra otevřeným dopisem

Více než 500 ředitelek samostatných mateřských škol se rozhodlo formou otevřeného dopisu upozornit předsedu vlády Andreje Babiše na některé problémy v oblasti předškolního vzdělávání. Autorkám dopisu vadí, že se ministr školství Robert Plaga nevěnuje mateřským školám a že zůstávají na okraji zájmu vlády. Ministerstvo školství dokonce navrhuje změny, které by místo zlepšení současného stavu naopak způsobily jeho zhoršení. Vysoká kvalita předškolního vzdělávání v České republice je vážně ohrožena.

Hlavní výtky směřují k tomu, že vláda nerozhoduje koncepčně. Zatímco ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje miliardovými částkami provoz a zřizování dětských skupin, které jsou určeny především pro děti do tří let, ministerstvo školství mateřským školám, kde je dvouletých dětí třikrát více, příliš nepomáhá. Dětské skupiny navštěvuje více než 14 000 dětí, v mateřských školách je 45 000 dětí do tří let.

„Mateřské školy mají mnohem horší podmínky než dětské skupiny,“ upozorňuje ředitelka Andrea Benešová, „zatímco v mateřinkách máme až 28 dětí ve třídě na jednu učitelku, v dětské skupině musí být od 13 dětí výše minimálně tři dospělé osoby.“

Velmi nízké jsou platy pracovníků mateřských škol. Nástupní tarifní plat učitelky činí v 8. platové třídě 21 840 Kč hrubého, což je přibližně 17 000 Kč čistého. Ředitelky mateřských škol pobírají většinou pouze 10. platovou třídu, zatímco ředitelé základních škol jsou obvykle zařazeni do 13. platové třídy. Řada ředitelek mateřských škol má přitom vysokoškolské vzdělání.

„Když se podíváte na tarifní tabulku, tak ředitelka mateřské školy v 10. platové třídě dostane po 32 letech praxe necelých pět tisíc korun navíc, podobně jsou na tom naše učitelky v 9. platové třídě, což není příliš lákavá perspektiva,“ uvádí ředitelka Natália Toflová.

Ředitelky samostatných mateřských škol zklamal přístup ministerstva školství, které navrhlo, aby menší mateřské školy do tří tříd nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti. Tento návrh ale naštěstí neprošel, protože proti němu vystoupila Pedagogická komora.

„Na rozdíl od ředitelů základních škol nemáme k ruce žádnou administrativní sílu, která by nám pomáhala s narůstající byrokracií,“ říká ředitelka Helena Kloudová, „přitom na malých mateřských školách musí být ředitelka až dvacet hodin ze čtyřicetihodinového pracovního týdne s dětmi, takže papírování řešíme hlavně o víkendech.“

Stát neřeší úbytek příjmů mateřských škol za děti v povinném předškolním vzdělávání a ze sociálně slabých rodin, které jsou od placení školkovného osvobozeny. Ve vyloučených lokalitách může být tento výpadek financí od rodičů velmi citelný, právě tam by ale mateřské školy potřebovaly naopak mnohem více peněz.

„Za některé pojištěnce hradí zdravotní pojištění stát, obdobně by to mohl dělat v těchto případech,“ navrhuje postup, který se osvědčil v jiné oblasti, ředitelka Kateřina Tomášová.

Ředitelky doporučují vládě zjednodušit současný složitý systém placení za pobyt dítěte v mateřské škole, kdy zákonný zástupce nárokuje zaplacené úhrady zpětně v daňovém přiznání za uplynulý rok.

„Rodiče platí každý měsíc pár stokorun, které jim stát následně vrací, kdyby vláda navýšila finance pro mateřské školy a další zařízení, nemuseli by zákonní zástupci nic doplácet a ušetřilo by se na úřednících,“ upřesňuje ředitelka Alena Poláková.

Signatářky otevřeného dopisu se chtějí sejít s politiky a situaci v oblasti předškolního vzdělání s nimi osobně prodiskutovat.

„Již se nám ozvala řada poslanců a senátorů, postupně se s nimi chceme setkat, snad společně najdeme řešení stávajících problémů mateřských škol,“ upřesňuje ředitelka Veronika Vápeníková.

„Jde nám především o kvalitní vzdělávání pro všechny děti,“ dodává ředitelka Alena Špíglová, „předškolní věk je klíčové období v životě dítěte. Máme svou práci rády, ale potřebujeme, aby vláda nastavila rovné podmínky všem a aby politici přestali přehlížet problémy mateřských škol. Bez peněz a podpory nelze vysokou kvalitu českých mateřinek udržet.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.czŽádné komentáře:

Okomentovat