pátek 24. května 2019

Stanovisko k aktuálním legislativním návrhům MŠMT

Pedagogická komora zaslala vládě oficiální stanovisko, v němž se vyjadřuje k aktuálním legislativním návrhům ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o novelizace zákona o pedagogických pracovnících, vyhlášky o společném vzdělávání a nařízení vlády.

Vedení Pedagogické komory nesouhlasí s některými částmi návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících a doporučuje vládě vrátit ho ministru školství Robertu Plagovi k přepracování a doplnění.

„Nesouhlasíme s tím, aby zákon nově posvětil, že na základních školách mohou učit lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to značně negativní dopady na kvalitu výuky i prestiž učitelské profese,“ upřesňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „usilujeme o to, aby byl zákon doplněn o vymezení pracovní náplně třídních učitelů, jak to funguje již řadu let na Slovensku, a o zavedení nového příplatku za třídnictví ve výši alespoň 2 500 korun.“ Nyní třídní učitelé pobírají příplatek začínající na částce 500 korun, což je 25 korun za hodinu.

Pedagogická komora se postavila proti snahám ušetřit finance na zástupcích ředitele. Připravovaná novela nařízení vlády zcela ruší funkce „vedoucí učitel odborného výcviku“ a „zástupce ředitele pro praktické vyučování“ a zvyšuje zástupcům ředitele menších škol počet hodin, které musejí odučit.

„Na tento problém upozornili Pedagogickou komoru dopisem ředitelé středních odborných škol z Královéhradecka, návrh sklidil kritiku i mezi našimi členy, kteří se zapojili do jeho připomínkování, a v důsledku by znamenal mnohem více práce pro ředitele, protože zástupcům zvyšuje míru přímé pedagogické činnosti na dvojnásobek i více, pokud má škola více než jednoho,“ upozorňuje ředitel střední odborné školy Štefan Klíma, „jedná se o pokus ušetřit na tom nejhorším místě.“

Další výtky směřují ke změnám v oblasti společného vzdělávání. Pedagogická komora nesouhlasí se striktním vymezením míry přímé pedagogické činnosti u asistentů pedagoga na 36 hodin týdně. Doposud nařízení vlády umožňovalo, aby o tom rozhodoval ředitel školy v rámci rozpětí 20 až 40 hodin týdně. Navrhovaná změna bere ředitelům další kompetenci.

„Před rokem jsme připravili řadu připomínek k inkluzivní vyhlášce, ministerstvo školství je sice zapracovalo do návrhu novelizace vyhlášky o společném vzdělávání, ale od loňského září opakovaně odkládá její vydání,“ dodává Jana Karvaiová, vedoucí sekce speciálních pedagogů v Pedagogické komoře.

Stanovisko Pedagogické komory k aktuálním legislativním návrhům MŠMT (celý text)

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat