středa 29. srpna 2018

Pedagogická komora podporuje otevřený dopis vládě od Asociace ředitelů gymnázií a CZESHA

Pedagogická komora souhlasí s obsahem otevřeného dopisu, který vládě adresovala Renata Schejbalová (Asociace ředitelů gymnázií ČR) a Jiří Zajíček (Unie školských asociací ČR – CZESHA).

„Připojujeme se k výzvě, aby platy všech zaměstnanců škol vzrostly již od září, jak je uvedeno v usnesení Poslanecké sněmovny,“ uvedl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, která má přes 2 000 členů a je největším školským spolkem v České republice. „V případě, že se navýšení platů pedagogů o 15 % do konce tohoto roku nestihne, budeme usilovat o kompenzaci dalším zvýšením financí na platy v roce 2019,“ dodává.

Pedagogická komora oslovila všechny poslance s dotazem, jak budou postupovat, pokud nebude splněno usnesení z prosince 2017: „Poslanecká sněmovna… doporučuje vládě České republiky, aby od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 procent a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 procent, pro dosažení průměrného platu učitele 130 procent průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020“.

Minulé vlády opakovaně nedodržely sliby, že bude školství jejich prioritou. Už v roce 1998 slíbila Zemanova vláda ve svém programovém prohlášení, že na školství půjde 6 % hrubého domácího produktu. Skutečnost je taková, že největší podíl na HDP mělo školství v roce 2011, kdy obdrželo 4,3 % HDP. Od té doby podíl klesal až na nejnižších 3,7 % v roce 2016.

Učitelské platy ve výši 130 % průměrné mzdy v zemi slíbila v roce 2003 učitelům tehdejší ministryně školství Petra Buzková. Ani tento slib nebyl dosud splněn. Platy českých učitelů jsou nejnižší v Evropské unii – vzhledem k průměrným mzdám vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců tvoří pouhých 56 %. Přitom už v roce 2002 se ve svém programovém prohlášení Špidlova vláda zavázala „zvýšit platy pedagogů na úroveň relativně srovnatelnou se zeměmi Evropské unie“.

„Pedagogická komora podpoří případnou stávku, která školám zajistí finance na úrovni vyspělých zemí, protože jen to může zabránit kolapsu českého školství,“ uvedl Radek Sárközi.

Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

1 komentář:

  1. Vážení kolegové z Pedagogické komory, pokud vláda nezačne se zvyšováním platů od září, jak slíbila,jsem odhodlána stávkovat. Za svou vysoce odbornou práci si zasloužím odpovídající plat!CHCI UČIT, NE KAŽDÝ ROK ZVAŽOVAT ODCHOD ZE ŠKOLSTVÍ!BEZ UČITELŮ TO NEJDE! Pedagogické komoře děkuji za veškerou práci.

    OdpovědětVymazat