čtvrtek 28. března 2024

Usnesení náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z.s.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z.s., schválilo dne 15. března 2024 následující usnesení:

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s.

•    schválilo dne 24. 1. 2024 „Zprávu o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022“ a „Zprávu o hospodaření spolku Pedagogická komora v roce 2022“;

•    zvolilo dne 17. 2. 2024 kontrolní komisi spolku ve složení: Pavel Nezval, Radomír Talášek, Renáta Fialová, Jana Nováčková, Lenka Dékány;

•    zvolilo dne 17. 2. 2024 rozhodčí komisi spolku ve složení: Dana Cogan, Čestmír Serafín, Eva Kolandová, Lenka Dohnalová.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z s. 

•    děkuje Radku Sárközimu, prvnímu prezidentovi spolku, za jeho práci pro Pedagogickou komoru, z. s.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s.

•    vyslovuje neplatnost voleb do celého prezidia spolku, s tím že prezidium bude zvoleno na nejbližší řádné valné hromadě v roce 2024.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s., přijímá tato rozhodnutí:

•    V informačním systému Pedagogické komory, z. s., bude zřízen účet a e-mail kontrolni.komise@pedagogicka-komora.cz a u tohoto účtu budou nastavena nejvyšší administrátorská práva. Přístup k tomuto účtu bude mít předseda kontrolní komise P. Nezval. 

•    Nejvyšší administrátorská práva k webu www.pedagogicka-komora.cz budou nastavena pro e-mail kontrolni.komise@pedagogicka-komora.cz. 

•    Nejvyšší administrátorská práva k facebookové stránce „Pedagogická komora, zapsaný spolek“ (https://www.facebook.com/PedagogickaKomora) budou nastavena pro e-mail kontrolni.komise@pedagogicka-komora.cz. 

•    Členové kontrolní komise budou přidáni do skupiny na Messengeru „PK – hlavní diskuze…“, která je citována ve dvou stížnostech R. Sárköziho.

Žádné komentáře:

Okomentovat