úterý 26. září 2023

Usnesení z kulatého stolu k platům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků

Publikujeme celý text usnesení z kulatého stolu k platům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků.

USNESENÍ

KULATÝ STŮL 2 K PLATŮM UČITELŮ A OSTATNÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kulatý stůl se uskutečnil ve středu 21. 6. 2023 v budově Poslanecké sněmovny pod záštitou poslankyně Jany Berkovcové.
Diskuze navázala na kulatý stůl ze dne 13. 4. 2023 k novele zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

Účastníci kulatého stolu:

Jiří Nantl, náměstek MŠMT
Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT
Jana Berkovcová, poslankyně, členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuPS
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ
Jiří Zajíček, předseda Unie CZESHA
Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů
Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory
zástupci dalších profesních organizací ve školství

Výstupy z kulatého stolu:

Přítomní zástupci školských organizací se shodli na následujících bodech:

1) V zájmu zachování dobrých vztahů ve školách i profesní soudržnosti mezi učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení žádáme, aby byla zachována jedna společná platová tabulka pro všechny pedagogické pracovníky. Nesouhlasíme s návrhem vytvořit dvě samostatné platové tabulky (pro učitele a pro ostatní pedagogické pracovníky).

2) Žádáme MŠMT, MPSV a MF, aby neprodleně projednaly se zástupci všech výše uvedených organizací chystané změny v platových tabulkách pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, a to dříve než bude návrh změn příslušného nařízení vlády zaslán do vnějšího připomínkového řízení.

3) Podporujeme bod V. z 200. usnesení Senátu ze 12. schůze konané dne 1. června 2023 přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

"Senát… V. požaduje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistilo, že celková garantovaná výše 130 % finančních prostředků určených na platy učitelů v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele, bude kopírovat předpokládanou aktuální průměrnou hrubou měsíční nominální mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, nebo, aby byl jasně a transparentně stanoven koeficient výpočtu zákonem garantované výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok tak, aby byla dosažena garance 130 % k predikci aktuálního roku;“


4) Žádáme paní poslankyni Janu Berkovcovou, aby tyto výstupy z kulatého stolu tlumočila na nejbližším jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat