čtvrtek 27. července 2023

MŠMT: Odpovědi k elektronizaci přihlášek na SŠ

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal na MŠMT žádost o informace k elektronizaci systému podávání přihlášek na SŠ, která měla být dle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023 dokončena již v roce 2022 ve formě „webového rozhraní pro elektronické podání přihlášky“ (str. 52 - bod D 2.3). Odpovědi na zaslané dotazy naleznete v přiloženém dopise. MŠMT překvapivě tento závazný termínovaný cíl rozšířilo o další obecnější cíl "elektronický Registr dětí, žáků a studentů". Výsledkem bylo, že se do roku 2022 nestihlo nic...

Dotaz 1. Proč v roce 2022 nedošlo k plánované elektronizaci systému podávání přihlášek na SŠ a z jakých důvodů nebylo zprovozněno webové rozhraní pro elektronické podání přihlášky?

Odpověď MŠMT: "Digitalizace byla součástí Plánu hlavních úkolů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále také ,,CZVV“ nebo „Centrum") na rok 2022. Původní koncepce zavádění elektronické přihlášky prostřednictvím systému Centra se ovšem proměnila ve prospěch komplexnějšího projektu, který počítal s elektronizací přihlášky jako součást nově budovaného elektronického Registru dětí, žáků a studentů. Systém podávání přihlášek měl využívat zdroje z Registru a zároveň Registr měl v této oblasti shromažďovat informace o přijímání žáků pro statistické potřeby. Reálný termín, kdy by mohl být registr spuštěn s právní oporou byl rok 2025." 

Žádné komentáře:

Okomentovat