středa 12. července 2023

MŠMT: Navrhovaný výpočet úvazků asistentů pedagoga (parametrizace)

Součástí aktuální novely školského zákona, kterou bude projednávat vláda dne 13. července 2023, je návrh tzv. parametrizace financování asistentů pedagoga. Zveřejňujeme navrhovaný výpočet úvazků pro asistenty pedagoga na základních školách a ve školních družinách i tabulku s PHAmax, která bude součástí novelizovaného nařízení vlády. V mateřských a středních školách bude pokračovat stávající systém přidělování asistenta pedagoga jako podpůrného opatření. 

MŠMT bohužel nezpracovalo "kalkulačku", do níž by bylo možné zadat údaje konkrétní školy a která by následně automaticky spočítala rozdíl mezi současnými úvazky asistentů pedagoga a novými po parametrizaci...

"Maximální počet hodin pedagogické práce zabezpečované asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu bude na školu nastaven na základě několika parametrů:
- počtu běžných tříd v základní škole a jejich průměrné naplněnosti,
- počtu žáků se třetím a vyšším stupněm podpůrných opatření,
- počtu tříd 1. – 3. ročníků."


Žádné komentáře:

Okomentovat