středa 21. června 2023

Pražský inovační institut (zpráva z auditu)

Pedagogická komora, z. s., zaslala na Magistrát hlavního města Prahy žádost o informace k auditu v Pražském inovačním institutu, jehož ředitelem byl do září 2022 Bohumil Kartous. Níže naleznete dokumenty, které jsme obdrželi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Zaslání dalších podkladů z auditu podmínil pražský magistrát zaplacením částky 12 500 Kč za anonymizaci 381 dokumentů...

V zaslaných materiálech se uvádí, že Pražský inovační institut poskytl aditorům jen část z požadovaných podkladů. Proto nebylo možné ve většině případů posoudit, zda byla dodržena platná legislativa. Auditoři upozorňují na problém, kdy nebyly zveřejňovány smlouvy v registru smluv (buď včas, nebo vůbec), čímž došlo k jejich zneplatnění. Za problematickou označil audit například spolupráci s firmami Opero s.r.o. nebo Fortifis s.r.o.

Dle Protokolu o následné veřejnosprávní finanční kontrole došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.


 Žádné komentáře:

Okomentovat