středa 9. března 2022

Státní rozpočet na rok 2022 (kapitola 333 MŠMT)

Zveřejňujeme materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022, který podrobně popisuje financování školství a vzdělávání (kapitola 333 MŠMT). Poslanci budou tento zákon projednávat ve třetím (závěrečném) čtení již ve čtvrtek 10. března 2022. 

MŠMT: Návrh rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2022

strana 21:

Rozpočet pro soukromé a církevní školství je oproti roku 2021 zvýšen celkem o 36,2 % - více v kapitolách C.II.1.4 a C.II.1.5.
V roce 2021 byla významná část výdajů rozpočtově nezabezpečena a kryta z NNV. Toto dorovnání pro rok 2022 představuje nárůst o 14,5 %. Dále je zahrnuto zvýšení o 11,2 % z důvodu zajištění zákonné povinnosti srovnatelnosti výdajů ve veřejném školství (tj. zejména zvýšení platů ve veřejném školství v roce 2021). Zvýšení o 2,0 % činí nové výkony v soukromém a církevním školství od září 2021 (školní rok 2021/2022) a zvýšení o 8,5 % činí převod prostředků z RgŠ ÚSC do soukromého školství.

strana 25:

C.II.1.3
Ostatní neinvestiční výdaje RgŠ ÚSC
Navržený rozpočet ostatních neinvestičních výdajů (dále jen „ONIV“) na rok 2022 pro RgŠ ÚSC je o 0,995 mld. Kč nižší než v roce 2021, tj. ve výši 2 493 006 447 Kč.
Meziroční snížení rozpočtových zdrojů ONIV zahrnuje snížení 0,145 mld. Kč z titulu jednorázového snížení výdajů kapitoly MŠMT. Dále bylo převedeno 0,850 mld. Kč do rozpočtu pro soukromé školství tak, aby tato oblast byla rozpočtově pokryta a nebylo nutné ji tak jako v minulých letech dofinancovávat z nároků z nespotřebovaných výdajů.
Z těch bude naopak dofinancována „zkrácená“ oblast ONIV RgŠ ÚSC dle aktuálních potřeb.
Podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona jsou ONIV určeny např. na výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice (pokud jsou podle školského zákona poskytovány dětem a žákům bezplatně). Prostředků ONIV je rovněž využíváno k hrazení náhrad za prvních 14 dnů nemoci zaměstnanců škol a školských zařízení. Dále lze prostředky ONIV od konce roku 2020 použít na výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (např. plavání, školy v přírodě).
 
strana 26:
 
C.II.1.4 Soukromé školství
Na dotace soukromému školství je navržen rozpočet běžných výdajů ve výši 11 053 228 775 Kč (částka na výkonové financování podle zákona č. 306/1999 Sb.). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 je pro rok 2022 rozpočet zvýšen o 3,170 mld. Kč, tj. o 40,2 %.Žádné komentáře:

Okomentovat