pondělí 6. září 2021

Memorandum o spolupráci s FSV Univerzity Karlovy

Zástupci Pedagogické komory, z. s., a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze podepsali Memorandum o spolupráci. Zároveň proběhla první aktivita této spolupráce: strukturovaný rozhovor s prezidentem spolku Radkem Sárközim, jak MŠMT komunikuje s naší organizací a co by mělo MŠMT obecně v komunikaci zlepšit.

Memorandum o spolupráci (citace):

Část 2
Spolupráce mezi účastníky bude probíhat formou činností a zapojení se do výzkumu/šetření , které povedou ke konkrétním výstupům měřeným příslušnými výstupovými indikátory.

Část 3
Spolupráce na základě tohoto Memoranda může zahrnovat zejména tyto aktivity:
a) odborné konzultace k tématu formou telefonického, osobního nebo online rozhovoru,
b) zapojení do odborných diskusí v rámci dalších návazných aktivit, zejm. kulatých stolů či konferencíŽádné komentáře:

Okomentovat