pátek 20. srpna 2021

MŠMT: Informace k doučování

26. července 2021 zaslal Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., na MŠMT dotaz k doučování. Odpověď z MŠMT jsme obdrželi až 19. srpna 2021. Více informací naleznete na novém webu MŠMT https://doucovani.edu.cz. Zmiňovaná kritéria ČŠI pro skupiny škol A až D jsou k dispozici zde.

Vážený pane magistře,

Školy byly do jednotlivých kategorií rozřazeny na základě tematické inspekční činnosti České školní inspekce. ČŠI navrhla okruh 905 škol, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost z důvodu větších či menších problémů s aktivitou žáků v distanční výuce. Identifikované školy byly dále rozřazeny do 4 skupin (A-D) podle závažnosti (zejm. kvantity) problematických aspektů v dané škole (podíl problematicky zapojených žáků, absence v běžné výuce, slabé vzdělávací výsledky).

Finanční prostředky lze použít pouze v souladu s daným účelem na dohody konané mimo pracovní poměr, tedy pouze na ostatní osobní náklady vč. odvodů.

Dle našeho výkladu doučování, ve smyslu podzimního programu doučování, není standardní činností spadající pod druh práce „učitel“ sjednané v pracovní smlouvě učitele. Lze tedy uzavřít dohodu i se stávajícím učitel, a to na jiný druh činnosti - doučování.

Další informace, včetně vyjasnění pracovněprávních vztahů naleznete na stránkách metodické podpory k doučování https://doucovani.edu.cz

S pozdravem

Mgr. Aneta Nekvindová
oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
MŠMT ČR


Doplňující informace:

Dobrý den,

finance obdrží všechny školy. ZŠ pro všechny své žáky a SŠ pro žáky posledních ročníků.

Základní částka pro všechny školy je 148 Kč na vykázaného žaka v září 2020.
Kategorie A-D, na které jste se dotazoval, platí pouze pro těch identifikovaných 905 škol a těm přísluší vyšší podpora na žáka než těm “neidentifikovaným”.

Seznamy škol obdržely krajské úřady, jelikož prostředky rozepisují. Seznamy nejsou veřejné z důvodu možné stigmatizace identifikovaných škol. Těmto školám bude navíc věnována vyšší pozornost při sledování využití přidělených prostředků.

S pozdravem
Aneta Nekvindová
Mgr. Aneta Nekvindová
oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
MŠMT ČRŽádné komentáře:

Okomentovat