sobota 21. srpna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platná mimořádná opatření

Jelikož se různá mimořádná opatření mění ze dne na den, zmapovali jsme v tomto rozcestníku pouze ta, která jsou aktuálně v platnosti (případně jejich účinnost nastane v nejbližší době) a týkají se přímo škol. Vždy je třeba zkontrolovat přesné datum účinnosti. Manuály z MŠMT nejsou závazné, proto je zde nenajdete... Již neplatná opatření jsou škrtnuta.
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 14. května 2021 (účinnost od 17. 5. 2021 do odvolání) - otevřené školy
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 11. května 2021 (účinnost od 17. 5. 2021 do odvolání) - testování žáků
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 12. 4. 2021) - povinné nošení respirátoru + výjimky
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 12. 4. 2021) - povinné preventivní testování pracovníků škol + výjimky
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021) - povinné preventivní testování žáků - přijímací zkoušky na SŠ
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021 do odvolání) - otevření MŠ (Karlovarský a Královéhradecký kraj) a SŠ (praktická výuka)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 22. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021 do odvolání) - otevření MŠ (Plzeňský kraj)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 12. dubna 2021 (účinnost od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021- otevřené školy
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 6. 4. 2021) - povinné preventivní testování dětí a žáků ve školách + výjimky
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021 do odvolání) - testování dětí v MŠ (výjimka pro Karlovarský a Královéhradecký kraj)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021- 1. etapa otevření škol
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021- otevřené školy pro děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření (účinnost od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021- omezení pohybu osob + výjimky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021) - uzavření škol včetně mateřských a speciálních + výjimky (individuální konzultace, zkoušky apod.)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 19. března 2021 (účinnost od 30. 3. 2021 do odvolání) -  povinné preventivní testování na koronavirus u zaměstnanců škol IZS
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 26. února 2021 (účinnost od 1. 3. 2021 do odvolání + prodlouženo do 11. 4. 2021-  povinné nošení respirátoru + výjimky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření (účinnost od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021- omezení pohybu osob + výjimky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 129 o přijetí krizového opatření (účinnost od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021) - omezení provozu škol + výjimky pro speciální školy/třídy, 1. a 2. ročníky ZŠ, málotřídky, individuální konzultace apod.
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 22. února 2021 (účinnost od 27. 2. 2021 do odvolání, s výjimkou do 28. 2. 2021) -  povinné nošení respirátoru + výjimky pro děti v MŠ a žáky speciálních škol/tříd (nemusí nosit nic), žáky do 15 let (nemusí nosit respirátor, stačí rouška) apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (účinnost do 14. 2. 2021)
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o změně krizových opatření (účinnost od 23. 1. 2021)  - prodloužení všech mimořádných opatření
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření (účinnost od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021) - síť škol pro děti pracovníků IZS a dalších profesí včetně zaměstnanců škol  (dodatečně prodlouženo)
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021) - uzavření škol kromě MŠ, 1. a 2. ročníků ZŠ nebo speciálních škol (dodatečně prodlouženo)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 30. listopadu 2020 (účinnost od 3. 11. 2020 do odvolání) - výjimka, kdy učitel může mít místo roušky pouze štít  
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020 (účinnost od 23. 11. 2020 do odvolání) - provozovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021  č. 12 o přijetí krizového opatření (účinnost od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021)  - prodloužení všech mimořádných opatření
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 14. prosince 2020  č. 1335 o přijetí krizového opatření (účinnost od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020) - uzavření ZŠ (včetně školních družin a klubů a SVČ) ,ZUŠ, SŠ (včetně internátů), VOŠ... pro žáky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020  č. 2020 o přijetí krizového opatření (účinnost od 7. 12. 2020 do 12. 12. 2020) - otevření 1. stupně a 9. ročníku ZŠ, střídání po týdnu 6. až 8. ročníků ZŠ, otevření závěrečných ročníků SŠ, obnovení praktické výuky na SŠ, střídání po týdnu u nižších ročníků SŠ apod.
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 30. listopadu 2020 (účinnost od 30. 11. 2020 do 18. 12. 2020) - dobrovolné preventivní testování pedagogických pracovníků škol na koronavirus
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1200 o přijetí krizového opatření (účinnost od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020) - výjimky z omezení volného pohybu osob (cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách)
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1199 o přijetí krizového opatření (účinnost od 30. 11. 2020 do 12. 12. 2020) - otevření 1. stupně a 9. ročníku ZŠ, střídání po týdnu 6. až 8. ročníků ZŠ apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020  č. 1109 o přijetí krizového opatření (účinnost od 2. 11. 2020) síť škol pro děti pracovníků IZS a dalších profesí včetně pedagogů
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020 (účinnost od 21. 11. 2020 do odvolání) - výjimka, kdy učitel může mít místo roušky pouze štít 
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1198 o přijetí krizového opatření (účinnost od 25. 11. 2020 do 29. 11. 2020) - otevření závěrečných ročníků SŠ, praktické výuky apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1197 o přijetí krizového opatření (účinnost od 23. 11. 2020 do 24. 11. 2020) - otevření 1. a 2. ročníku ZŠ a speciálních škol a tříd apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020  č. 1191 o přijetí krizového opatření (účinnost od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - otevření 1. a 2. ročníku ZŠ a speciálních škol a tříd apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020  č. 1191 o přijetí krizového opatření (účinnost od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - výjimky z omezení volného pohybu osob (cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 16. listopadu 2020 (účinnost od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - výjimka, kdy učitel může mít místo roušky pouze štít
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020  č. 1112 o přijetí krizového opatření (účinnost od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - uzavření škol včetně speciálních
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami (účinnost od 18. 9. 2020 do odvolání)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 12. 6. 2020 (účinnost od 22. 6. do 30. 6. 2020) - výjimka pro převzetí vysvědčení (pouze s čestným prohlášením)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 19. 5. 2020 (účinnost od 25. 5. 2020) - výjimka pro účast žáků 1. stupně ZŠ ve škole + čestné prohlášení pro všechny osoby u zkoušek
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 19. 5. 2020 (účinnost od 25. 5. 2020) - výjimka pro nošení roušek ve třídách, pokud je vzdálenost mezi žáky alespoň 1,5 m (včetně 1. stupně ZŠ)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 18. 5. 2020 (účinnost od 25. 5. 2020)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 15. 5. 2020 (účinnost od 18. 5. 2020 do 25. 5. 2020) - obsah se shoduje s Usnesením vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491...
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 4. 5. 2020 (účinnost od 5. 5. 2020) - výjimky pro nošení roušek ve třídách
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost až od 11. 5. 2020) - výjimky pro přítomnost žáků 9. ročníků ZŠ a posledních ročníků SŠ ve školách
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 4. 2020) - účinnost končí dne 10. 5. 2020 (od 11. 5. 2020 platí nové usnesení výše) - výjimky pro vysokoškolské studenty

 • Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (účinnost od 27. 4. 2020) - vysvědčení
 • Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (účinnost od 24. 4. 2020) - odklad přijímacích zkoušek
 • Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (účinnost od 27. 3. 2020) - přijímačky na SŠ, maturity, závěrečné zkoušky + doprovodné vyhlášky a termíny zkoušek (účinnost od 7. 5. 2020)

 • MŠMT: Opatření obecné povahy (účinnost od 5. 1. 2021) - úprava přijímacího řízení
 • MŠMT: Opatření obecné povahy (účinnost od 5. 1. 2021) - prodloužení termínu pro předání vysvědčení
 • Shrnutí: Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí po 11. květnu
 • Shrnutí: Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí (účinnost od 27. 4. 2020)

1 komentář:

 1. DOBRÝ DEN,

  v pokynech ke dni 30.11. se mluví o možnosti spojení školní družiny do 1 skupiny pro žáky jednoho ročníku, čímž se poruší homogenita třídy. Lze toto pravidlo aplikovat též na málotřídní školu, kde se budou děti vyučovat ve 3 oddělených třídách a na odpolední družinu by byly sloučeny do 1 skupiny školní družiny.

  děkuji
  L.S.

  OdpovědětVymazat