čtvrtek 28. ledna 2021

MŠMT: Odpověď na dotazy k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy několik dotazů k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol. Zveřejňujeme zde kompletní odpověď z MŠMT a námi zpracovaný přepočet zaslaných údajů na procenta...


Odpovědi na dotazy k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol

Dobrý den,

k Vašim dotazům uvádíme následující údaje:

ad 1)
Schválený rozpočet prostředků na platy v roce 2020 (včetně navýšení na základě novely zákona o státním rozpočtu 2020): 109 091 284 134 Kč
Schválený rozpočet prostředků na platy v roce 2021: 120 188 993 260 Kč
ad 1.1)
přepočtené úvazky 2020: 252 938
přepočtené úvazky 2021: 257 808,48

ad 2)
Tuto otázku není možné zodpovědět, neboť zákon o státním rozpočtu ani přiložená rozpočtová dokumentace nestanovují přesnou výši finančních prostředků zvlášť pro pedagogické pracovníky a zvlášť pro nepedagogické zaměstnance. Tuto otázku není možné zodpovědět ani z pohledu rozpisu prostředků, neboť v rámci republikových normativů ministerstvo nestanovuje výši prostředků pro pedagogické pracovníky a pro nepedagogické zaměstnance, pouze zajišťuje, že objem prostředků na platy bude navýšen tak, aby krajskými normativy bylo možné v průměru zajistit odpovídající navýšení platů.
ad 2.1), 2.2) a 2.3)
MŠMT nerozpočtuje prostředky na platy dle jednotlivých složek platu. V rámci rozpisu rozpočtu MŠMT normativně stanovuje výši prostředků na tarifní a nadtarifní složky platu pro některé druhy škol a pedagogickou práci ve školních družinách. Tyto údaje jsou v podrobné podobě dostupné zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet.

ad 3)
viz odpovědi ad 2) s tím, že pro nepedagogickou práci MŠMT normativy na jednotlivé složky platu nestanovuje, a to ani u škol.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Jedličková
oddělení 100
Odbor finančního řízení kapitoly
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 754
e-mail: zdenka.jedlickova@msmt.cz
www.msmt.cz

Dotazy k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol

Dobrý den,

rád bych požádal o informace k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol.

1) Prosím o informaci, jaká byla celková částka určená na platy všech pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
1.1) Jakého počtu pracovníků škol se tato částka týkala v roce 2020 (přepočteno na plné úvazky) a jakého předpokládaného počtu pracovníků škol se má týkat pro rok 2021?

2) Dále prosím o informaci, jaká byla celková částka určená na platy pedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
A to v členění:
2.1) Jaká byla celková částka určená na tarifní část platu pedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
2.2) Jaká byla celková částka určená na ostatní (nadtarifní) části platu pedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
2.3) Jakého počtu pedagogických pracovníků škol se tato částka týkala v roce 2020 (přepočteno na plné úvazky) a jakého předpokládaného počtu pedagogických pracovníků škol se má týkat pro rok 2021?

3) Rovněž prosím o informaci, jaká byla celková částka určená na platy nepedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
A to v členění:
3.1) Jaká byla celková částka určená na tarifní část platu nepedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
3.2) Jaká byla celková částka určená na ostatní (nadtarifní) části platu nepedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
3.3) Jakého počtu nepedagogických pracovníků škol se tato částka týkala v roce 2020 (přepočteno na plné úvazky) a jakého předpokládaného počtu nepedagogických pracovníků škol se má týkat pro rok 2021?

Předem Vám děkuji za odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Pedagogická komora, z. s.
Tel.: 775 165 203
radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat