neděle 24. ledna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výskyt koronaviru ve školách

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na statistiky a další informace k výskytu koronaviru ve školách, které se podařilo shromáždit Pedagogické komoře...

Pedagogická komora: Návrh tabulky PES pro školy

  • Žádná rotační výuka (protiepidemický efekt střídavé výuky je minimální, když je pouze 17 % žáků v daném týdnu doma na distanční výuce ze všech tříd ZŠ - 6. až 8. ročník z devíti ročníků; žáci na distanční výuce si navíc mohou přijet hromadnou dopravou vyzvednout oběd...)
  • Otevírá/uzavírá se vždy celý stupeň
  • Speciální školy a třídy se otevírají/uzavírají podle toho, pod který stupeň spadají (když je zavedena prezenční výuka na 1. stupni ZŠ a distanční výuka na 2. stupni ZŠ, je tomu stejně i na speciálních školách a ve speciálních třídách běžných škol)
  • V nejhorším stupni PES (šestém) jsou uzavřeny i mateřské školy (tak je tomu v současnosti na Slovensku nebo v Německu (např. Berlín), kde MŠ mohou navštěvovat výhradně děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí)
  • Větší pravomoc ředitelů škol (mohou rozhodnout, zda (a kteří) žáci zůstanou na distanční výuce, přestože PES již umožňuje prezenční výuku (a v některých případech, jako jsou málotřídní nebo speciální školy/třídy, i opačně - při splnění určitých podmínek umožní žákům prezenční výuku, i když ji PES aktuálně plošně v celé ČR neumožňuje)

Žádné komentáře:

Okomentovat