pátek 1. května 2020

Pedagogická komora: Vláda učitele zklamala

Vedení Pedagogické komory, z.s., nesouhlasí s chaotickým přístupem vlády k postupnému otevírání škol. Stále chybí jednoznačné informace a závazné postupy, kterými se školy budou muset řídit. Ministerstvo školství vydává pouze doporučení, čímž se zbavuje odpovědnosti zajistit školám adekvátní podmínky pro jejich fungování. Veškerá zodpovědnost tak zůstává na bedrech ředitelů škol.

„Chybějící legislativní pravidla nemohou být nahrazována doporučeními nebo manuály ministerstva školství, protože ty nejsou závazné,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „základní pravidla musí být ukotvena v zákonech a vyhláškách, například školský zákon neobsahuje pojmy jako výuka na dálku nebo školní skupina; distanční výuku na základních školách neumožňuje vlastně vůbec, ta je možná jen na školách středních.“

„Pokud Robert Plaga uvádí, že manuály pro školy jsou již hotové, měl je zveřejnit do konce dubna, jak bylo avizováno na internetových stránkách ministerstva školství,“ říká Janek Wagner, viceprezident spolku Pedagogická komora a editor webu Pedagogické.info.

Neuzavřeným mateřským školám MŠMT žádnou metodickou podporu v uplynulých dvou měsících neposkytlo. Pouze byli v tomto týdnu jejich ředitelé obesláni Českou školní inspekcí, aby vyplnili elektronický dotazník, jak mateřské školy fungují v době nouzového stavu.

„Rozesílat manuál do mateřských škol až 4. května, když se řada z nich otevírá ve stejný den, tedy už v pondělí, je pozdě,“ dodává ředitelka MŠ Natália Toflová.

Vláda nově určila, že od 1. května nebudou muset děti v mateřských školách nosit roušky. Na základních školách má být nošení roušek ve třídách dobrovolné. Mimo vzdělávací zařízení zůstávají roušky povinné. Facebooková stránka MŠMT zdůrazňuje slogan Rouškami se chráníme navzájem!


„Nerozumím tomu, proč bude nošení roušek nadále povinné všude kromě mateřských škol,“ uvádí učitelka MŠ Radmila Vojtková, „z hygienického hlediska jsou právě školky nejvíce rizikové, a to především pro učitelky, které přímo s dětmi tráví minimálně šest hodin denně.“

Ve třídách mateřských škol bývá až 28 dětí, které většinu času vzdělává pouze jedna učitelka. Nelze zajistit rozestupy mezi dětmi ani zabránit vzájemnému fyzickému kontaktu při činnostech na zahradě nebo uvnitř budovy. V šatnách se navíc potkávají děti i rodiče, kteří je do školky přivádějí a děti vyzvedávají.

„Ministr školství tvrdí, že všechny změny konzultuje s učiteli a řediteli škol, ale podle mých informací Robert Plaga nekomunikuje ani se zástupci největších školských organizací,“ upozorňuje Radek Sárközi, „v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím jsem požádal ministerstvo o sdělení, s kterými organizacemi jedná, ale doposud nikdo neodpověděl.“

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

•         Facebooková stránka MŠMT
•         Stanoviska k plánům MŠMT (Pedagogická komora, školské odbory, Svaz průmyslu a dopravy)
•         Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách
•         Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření

Žádné komentáře:

Okomentovat