středa 11. března 2020

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví, ministrovi školství a předsedovi vlády - návrh na uzavření mateřských škol

Vedení Pedagogické komory, z.s., podporuje otevřený dopis vedoucí učitelky mateřské školy Mgr. et Bc. Lucie Horové, B.A., tedy návrh na uzavření mateřských škol. Důvodem je především zavádějící odůvodnění neuzavření těchto zařízení, které  kolektivy v těchto školách označuje jako nízko-početné. Mateřské školy jsou nuceny naplňovat kapacitu tříd až na 28 dětí, o které se zpravidla stará jen jedna učitelka, která u malých dětí nemůže zajistit plnění zásad správné hygieny. Dalším důvodem je i každodenní kontakt s velkým počtem rodičů, kteří své děti přivádějí a odvádějí a pomáhají jim například ve společných šatnách.


Členové Pedagogické komory i další učitelé v četných diskuzích na sociálních sítích i ve školních kolektivech kritizují rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a žádají jeho rozšíření. Uzavření mateřských škol je logickým krokem v zabránění dalšímu šíření pandemie, kterou ve středu 11. března 2020  vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO).

“Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v čele s panem ministrem sdělilo, že rozhodnutí o uzavírání mateřských škol mají v kompetenci zřizovatelé, ale není to trochu alibistický krok? Například náš zřizovatel se obává hromadných stížností rodičů. Asi jsou to zájmy přednější, než zdraví našich občanů.” uvádí Lucie Horová v otevřeném dopise.

Vedení Pedagogické komory podporuje návrh z otevřeného dopisu vedoucí učitelky mateřské školy Lucie Horové, jehož plné znění přikládáme. Současně vyzýváme pedagogickou veřejnost i rodiče, aby se k otevřenému dopisu připojili svými podpisy nebo pomocí online formuláře na forms.gle/HTk7TgatzDdswNZd6.

“Učitelé i rodiče musí být v této věci solidární, jde o zdraví nás všech - především dětí,” komentuje otevřený dopis prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Text otevřeného dopisu:


Vážený pane ministře zdravotnictví, vážený pane ministře školství, vážený pane předsedo vlády,

jsem vedoucí učitelkou mateřské školy na Praze 5 a ráda bych reagovala na nařízení vlády ohledně uzavírání škol základních, středních, vysokých i vyšších odborných škol, nikoliv škol mateřských. Na úvod mi dovolte podotknout, že ačkoliv píšu tento dopis já, moje kolegyně i jiné učitelky pod něj rády vloží svůj podpis a věřím, že pokud by byl zveřejněný, našel by podporu u valné většiny pedagogů.

Jako první sporný bod Vašeho opatření proti COVID-19 shledávám označení kolektivu v mateřských školách za nízko-početné. Podíval se někdo z Vás do údajů o počtech dětí v mateřských školách? V dnešní době, kdy každý zřizovatel nutí mateřské školy, aby žádaly o výjimky (ano, přestože došlo ke změně financování, jsou mateřské školy nadále pod tlakem naplňovat kapacitu tříd až na neúnosných 28 dětí), takže počet dětí ve třídách je srovnatelný s třídami základních škol. Ani nemluvím o tom, že mnoho vícetřídních mateřských škol má dohromady více dětí, než některé malotřídní základní školy, které jsou na základě Vašeho rozhodnutí zavřené. Navíc co například mateřské školy, které jsou zřizovány při základních školách? Tam nebyly děti vystaveny do úterý 10. 03. 2020 kontaktu s velkým kolektivem?

Dalším bodem je důraz kladený na hygienu. Zajisté máte vlastní dětí a víte, jak je těžké je naučit dbát o správnou hygienu. Tak si představte své dvě děti ve věku 3-6 let násobené 14 a o tolik dětí se běžně má postarat jedna učitelka. Opravdu je podle Vás nadále moudré nechávat mateřské školy otevřené? Ano, můžete mi oponovat, že MŠMT v čele s panem ministrem sdělilo, že rozhodnutí o uzavírání mateřských škol mají v kompetenci zřizovatelé, ale není to trochu alibistický krok? Například náš zřizovatel se obává hromadných stížností rodičů. Asi jsou to zájmy přednější, než zdraví našich občanů.

Posledním a neméně důležitým argumentem shledávám kontakt všech aktéru v předškolním vzdělávání, který je v mateřských školách výrazně intenzivnější, než v základních a středních školách. Rodiče, kteří mají dítě školního věku doma například kvůli karanténě, se vydají do mateřské školy s dítětem předškolního věku a nejen že jsou v kontaktu s učitelkami a dalšími provozními zaměstnanci, ale také s cizími rodiči a dětmi. Není to přílišný hazard se zdravím nás všech? Nemluvím ani o tom, že mnoho učitelek v mateřských školách jsou nuceny být s vlastními dětmi školního věku doma, tudíž se mateřské školy potýkají s nedostatečným počtem pedagogického personálu.

Byla bych opravdu ráda, kdyby se vedení státu zamyslelo důkladněji nad některými kroky, které podniká při zavádění opatření proti COVID-19 . Uzavření mateřských škol by měl být správný a logický krok, který by měl být nařízený vládou. Jeho opodstatnění je nastíněno ve výše zmíněném textu, ovšem napomáhá mu i fakt, že některá města a obce (Plzeň, Mělník, Kolín) k tomuto kroku již dospěly.

Předem děkuji za přečtení tohoto dopisu a věřím, že vláda bude jednat v zájmu bezpečí a zdraví českých občanů.

S pozdravem,

Mgr. Bc. Lucie Horová, B.A.


K dnešnímu dni podpořilo otevřený dopis více než 3900 signatářů.

Všechny podpisy online naleznete zde...

1 komentář: