čtvrtek 27. června 2019

Evropské dotace pro organizace přímo řízené MŠMT

Pedagogická komora požádala ministerstvo školství o informace k výši finančních prostředků, které obdržely organizace přímo řízené MŠMT z evropských fondů v rámci OP VK a OP VVV. Část z peněz rozděluje MŠMT svým přímo řízeným organizacím (například NÚV, ČŠI, NIDV, CERMAT...) v režimu výzev IPN (individuální projekt národní) bez možnosti, aby se o ně ucházeli jiní žadatelé, jak je tomu obvyklé u ostatních výzev.

- V rámci OP VK obdržely organizace přímo řízené MŠMT celkem:
568 155 229,29
- V rámci OP VVV obdržely organizace přímo řízené MŠMT celkem:
3 102 399 620,13
- Celková alokace OP VVV činí 91 021 217 827,34 Kč, z toho bylo uzavřeno v právních aktech: 60 694 067 920,86

Žádné komentáře:

Okomentovat