neděle 23. června 2019

Doporučení Pedagogické komory zřizovatelům: Ředitelé škol by měli být zařazeni do 13. platové třídy

V souvislosti s reformou financování regionálního školství, kdy bude normativ na žáka nahrazen od roku 2020 výpočtem nákladů vycházejícím z tzv. PHmax, bude pro školy výhodné, aby byli jejich zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě, protože obdrží prostředky na tarifní část platu jednotlivých pracovníků přímo a nárokově.

Vedení Pedagogické komory proto doporučuje všem zřizovatelům středních i základních škol, aby zařadili ředitele do 13. platové třídy (v souladu s platným zněním zákoníku práce a nařízení vlády). V případě ředitelek samostatných mateřských škol doporučujeme zařazení do 12. platové třídy (nejméně do 11. platové třídy), a to na základě stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Rozhodující pro výpočet finančních nároků v roce 2020 bude stav k září 2019, proto by měli zřizovatelé základních a středních škol, jejichž ředitelé v současnosti pobírají pouze 12. platovou třídu (tedy stejnou jako učitelé ZŠ a SŠ), přeřadit ředitele škol do vyšší platové třídy co nejdříve (pokud splňují požadavky stanovené platnou legislativou). To se týká i ředitelek samostatných mateřských škol, které jsou v současnosti zařazeny pouze do 10. platové třídy.

Ředitelé škol aktuálně podávají individuálně nebo společně žádosti o zařazení do vyšší platové třídy adresované zřizovateli. Většina zřizovatelů jim vyšla vstříc a platovou třídu jim zvýšila, a to v souladu s oficiálním stanoviskem MPSV, které si vyžádalo ministerstvo školství ohledně ředitelek samostatných mateřských škol.

Pedagogická komora zároveň doporučuje ředitelům škol, aby zařadili učitele i další pedagogické pracovníky do nejvyšší možné platové třídy, kterou umožňuje příslušné nařízení vlády. Minimálně do 12. platové třídy v případě učitelů ZŠ a SŠ, do 13. platové třídy u výchovných poradců, do 11. platové třídy v případě učitelů odborného výcviku nebo do 9. platové třídy ohledně učitelek MŠ a vychovatelek školních družin.

Zatímco v rámci stávajícího normativního financování mohla škola ušetřit finanční prostředky tím, že byli její zaměstnanci zařazeni v nižších tarifních třídách, a použít je například na odměny pro vybrané zaměstnance, v novém způsobu financování by od ledna 2020 škola naopak o tyto peníze přišla, pokud budou zaměstnanci k září 2019 zařazeni do nižších platových tříd.

Spolek Pedagogická komora zároveň usiluje o to, aby bylo novelizováno nařízení vlády a všichni ředitelé škol byli nově zařazeni minimálně do 13. platové třídy, a to včetně ředitelek mateřských škol (nebo jim bylo kompenzováno, že jsou zařazeny do nižších platových tříd než ředitelé základních škol, kteří jsou v současnosti zařazeni minimálně ve 12. platové třídě). Pedagogická komora také prosazuje, aby míra přímé pedagogické činnosti byla stejná u všech ředitelů škol (bez ohledu na stupeň školy), což by znamenalo její výrazné snížení především u ředitelek mateřských škol (ale i v případě ředitelů škol základních a obecně menších škol).

Pedagogická komora, z. s., sdružuje přes 400 ředitelů škol, což je nejvíce ze všech spolků v ČR. Výše uvedené požadavky jsou součástí Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství, který podepsalo skoro 4 000 pedagogů.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat