čtvrtek 4. dubna 2019

Vyjádření k materiálu Pirátské strany Budoucnost vzdělávání 2030

Radek Sárközi byl osloven, aby se vyjádřil k materiálů Pirátské strany Budoucnost vzdělávání 2030.

„Vážím si toho, že jsem byl osloven Pirátskou stranou, abych se vyjádřil k dnes zveřejněné koncepci vzdělávání do roku 2030. Pedagogická komora je apolitický a demokratický spolek, proto nemohu hovořit za její členy, kterých je přes 2 500 a každý z nich má své vlastní politické preference i názory na školství. Vyjádřím se tudíž jen sám za sebe. Oceňuji, že piráti zveřejnili své vize a předložili je k veřejné diskuzi. Kéž by toto udělaly všechny politické strany. Šlo by o první krok k nalezení shody napříč politickým spektrem, kam má české školství směřovat v příštích letech. Nutnou podmínkou je navýšení finančních prostředků pro školství alespoň na 5 % HDP. Tento bod je třeba splnit co nejdříve. Nemůžeme čekat až do roku 2030, už v roce 2000 bylo pozdě…“ 

Více informací naleznete v tomto článku.

Žádné komentáře:

Okomentovat