sobota 30. března 2019

Učitelé sobě (konference Pedagogické komory)

Zveme vás na konferenci Učitelé sobě.

Kdy: Sobota 6. dubna 2019 od 10:00 do 16:00
Kde: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 (aula) MAPA

Přihláška na konferenci
Událost na Facebooku

Poznejte osobně vedení a koordinátory spolku Pedagogická komora na naší první konferenci. 
Program konference Učitelé sobě

09:00 prezence
10:00 zahájení konference
10:30 Radek Sárközi: Změny ve školství v roce 2018 a 2019
11:00 Janek Wagner: Google pro školy
11:30 Štefan Klíma: Výsledky průzkumu k pracovní době učitelů
12:00 Téma dle přání přihlášených účastníků
12:30 Diskuze
13:00 Pauza na oběd
14:00 Vystoupení čestných hostů
14:30 České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...) panelová diskuze
16:00 Ukončení konference

České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...)

Účast na panelové diskuzi od 14:30 potvrdili:

- Jiří Růžička (Senát, místopředseda)
- Libuše Ludíková (předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult, UP Olomouc)
- Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy, zástupce školské tripartity)
- Radko Sáblík (člen expertního týmu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030)

- Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora)
- Vít Šimral (Magistrát HMP, pražský radní pro školství)


Čestní hosté

- Veronika Valíková (tisková mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury)
- Pavla Kubíčková (ředitelka PPP pro Prahu 10, členka rady Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden)
- Marek Tichý (režisér chystaného dokumentu Postiženi inkluzí)
- Gargulák Karel (MŠMT)


Žádné komentáře:

Okomentovat