středa 28. listopadu 2018

AKTUÁLNÍ TÉMA: Reforma financování regionálního školství (normativy na žáka versus PHmax)

Roční náklady na reformu financování škol mají činit 11,5 miliard korun (při schvalování příslušné novely školského zákona bylo v důvodové zprávě uvedeno, že náklady budou 2,5 až 5 miliard). Ministr školství Robert Plaga nejprve navrhl odklad spuštění reformy financování škol o jeden rok (od roku 2020), protože nebyly zajištěny finanční prostředky, vzápětí ale vláda od odkladu ustoupila, protože se finance našlyAKTUALIZACE (30.5.2018): Reforma financování bude postupná, fungovat začne za dva roky, řekl Plaga + tisková zpráva MŠMT
Aktuální informace k reformě financování škol podle PHmax


Nové financování škol v médiích
Aktuální informace ke stávající podobě financování (normativů na žáka)
Pokud neumíte vypočítat PHmax pro svou školu, zažádejte o výpočet přímo MŠMT na e-mailu: posta@msmt.cz

Žádost o výpočet PHmax pro naši školu

Dobrý den,

s ohledem na aktuální sestavování úvazků pro školní rok 2018/2019 prosíme o informaci, jaká bude hodnota PHmax pro naši školu a jaké finanční prostředky obdržíme v novém systému. Potřebujeme co nejdříve znát:

1) PHmax pro naši školu = ?
- tomu odpovídají finanční prostředky ve výši = ?

3) Současná situace naší školy odpovídá PHmax = ?
- tomu odpovídají finanční prostředky ve výši = ?

Připojujeme údaje za naši školu:

- zde musíte doplnit počet tříd ve škole, počet žáků v jednotlivých třídách, počet úvazků a jejich výši, počet hodin týdně ve třídě a počet hodin půlených, u MŠ např. dobu provozu a překrývání učitelek atd. Totéž pro školní družinu apod. Pokud neuvedete všechny údaje potřebné k výpočtu, z MŠMT si vyžádají, co potřebují vědět...

Žádné komentáře:

Okomentovat