středa 23. května 2018

Pedagogická komora usiluje o vyšší příplatky pro třídní učitele

Ve středu 23. května 2018 projednala vláda poslanecký návrh novely zákoníku práce, jehož cílem je zajistit spravedlivé ohodnocení třídních učitelů za jejich náročnou práci. Součástí návrhu je vytvoření nového příplatku za třídnictví a zvýšení stávajícího příplatku za výkon specializovaných činností. Výše obou příplatků by měla nově činit 2 500 až 3 500 Kč měsíčně.

Novelu zákoníku práce předložil Marek Výborný (KDU-ČSL) se skupinou poslanců. Návrh vychází z materiálu, který zpracoval spolek Pedagogická komora. Podpořil ho Svaz průmyslu a dopravy ČR. Robert Plaga za ministerstvo školství doporučil vládě přijmout souhlasné stanovisko. Vláda nakonec zaujala k návrhu stanovisko neutrální. O osudu novely rozhodne hlasování v parlamentu.

Zvýšení obou příplatků již jednou schválila Sobotkova vláda i Poslanecká sněmovna. Senát následně podpořil jejich další navýšení, které navrhla Iniciativa Pedagogická komora. Nakonec ale nebyla příslušná komplexní novela zákona o pedagogických pracovnících schválena poslanci, protože zároveň zaváděla kariérní řád, proti němuž protestovalo v petici 21 609 učitelů z 1 150 škol. Proto je novela nyní předkládána znovu a samostatně.

„Věřím, že parlament novelu schválí a že náročná práce třídních učitelů bude konečně řádně oceněna,“ říká prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

V současnosti pobírají třídní učitelé zvláštní příplatek za zvýšenou neuropsychickou zátěž. Jeho výše činí 400 až 1 300 Kč měsíčně. Specializační příplatek aktuálně činí 1 000 až 2 000 Kč měsíčně a od roku 2004, kdy byl zaveden, se nezvýšil. Vzhledem k růstu tarifní části platů přestala být výše obou příplatků motivační a neodpovídá náročnosti ani rozsahu práce navíc.

Text navrhované novely zákoníku práce:

㤠133
Příplatek pedagogického pracovníka

(1) Pedagogickému pracovníkovi45), který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady47), se poskytuje příplatek ve výši 2 5003 500 Kč měsíčně.

(2) Učiteli za výkon práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole přísluší příplatek ve výši 2 500 až 3 500 Kč měsíčně.

V rámci Iniciativy Pedagogická komora, která předcházela oficiálnímu ustavení spolku Pedagogická komora v říjnu 2017, byla uspořádána anketa, z níž vyplynulo, že práce třídního učitele si vyžádá průměrně 20 hodin měsíčně navíc oproti práci učitelů, kteří třídnictví nemají. Vznikl i soupis činností třídního učitele. Na základě tohoto šetření zpracovali zástupci Iniciativy Pedagogická komora na jaře roku 2017 pozměňovací návrh k novele zákona o pedagogických pracovnících, který obsahoval navýšení příplatku pro třídní učitele na 3 000 Kč měsíčně, což je 150 Kč na hodinu (v současnosti pobírají třídní učitelé často jen 20 Kč na hodinu za práci navíc). Tehdejší návrh Iniciativy Pedagogická komora si osvojil senátor Václav Homolka a Senát ho schválil. Poslanecká sněmovna ale celou novelu odmítla. Stejný osud měl další pozměňovací návrh Iniciativy Pedagogická komora zvyšující příplatek za specializované činnosti na 3 000 Kč měsíčně, který si osvojil senátor Zdeněk Papoušek.

Pedagogická komora, z.s., má 1 950 členů a je nejpočetnějším školským spolkem v České republice. Toto je druhý návrh na změnu v legislativě, který zpracovala. Předcházely mu pozměňovací návrhy, které doplňují novelu školského zákona ohledně předškolního vzdělávání od předsedy školského výboru Václav Klause o přednostním přijímání pětiletých dětí do mateřských škol a možnosti přijmout do přípravné třídy základní školy nejen děti s odkladem povinné školní docházky.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat