čtvrtek 7. prosince 2017

Zástupce Pedagogické komory jednal se školským ombudsmanem

V úterý 28. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a školský ombudsman Ladislav Hrzal na ministerstvu školství ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Jedním z hlavních cílů Pedagogické komory je postupné snižování administrativní zátěže škol.

Toto téma již Radek Sárközi projednával s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Prezident Pedagogické komory vidí cestu ve vytvoření pracovní skupiny, kde by se sešli zástupci všech zainteresovaných stran a pokusili se domluvit na konkrétních krocích. Především jde o zástupce ministerstva školství, Asociace krajů ČR, Sdružení měst a obcí ČR a České školní inspekce. Tato myšlenka školského ombudsmana velmi zaujala. Rád by se v této věci aktivně angažoval a pokusí se v příštím kalendářním roce takové setkání zprostředkovat.


Ladislav Hrzal informoval o charakteru své práce. V uplynulém roce se zaměřil na problematiku šikany. Lidé se na něj obracejí především se stížnostmi nebo žádostmi o informace. Školský ombudsman vystupuje především jako mediátor, který se snaží urovnávat spory mezi rodiči a školou nebo mezi pedagogy uvnitř školy. Často kladené otázky by mohly být zveřejňovány na webu MŠMT. Již nyní mohou návštěvníci internetových stránek najít speciální formulář pro podávání stížností.

Radek Sárközi upozornil školského ombudsmana na jeden dlouhodobý problém, kdy ředitelky mateřských škol bývají zařazovány pouze do 10. platové třídy, zatímco ředitelé ZŠ i SŠ do 13. platové třídy a učitelé ZŠ i SŠ do 12. platové třídy. A dále na velký propad mezi 9. a 8. platovou třídou u učitelek mateřských škol nebo vychovatelek. Po 15% navýšení tarifních platů pedagogických pracovníků státních škol se značně rozevřely nůžky mezi učiteli církevních a některých soukromých škol, protože u nich se normativ na žáka navyšuje až s ročním zpožděním.

1 komentář: