středa 15. listopadu 2017

Zástupci Pedagogické komory a ČŠI jednali o administrativní zátěži škol

V úterý 14. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v sídle České školní inspekce ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Kromě navýšení rozpočtu školství to je hlavně postupné snižování administrativní zátěže škol. Ředitele škol například zbytečně zatěžuje, když musejí stejné údaje zasílat různým subjektům.

Tomáš Zatloukal vidí řešení v propojení stávajících informačních systémů. Jako základ by mohl být použit stávající systém InspIS, který používají všechny školy. Údaje z něj by se zpřístupnily krajům a dalším zřizovatelům škol. Používat by ho mohlo i ministerstvo školství a další organizace. Radek Sárközi navrhl vytvořit pracovní skupinu, v níž by se sešli všechny zainteresované strany a pokusily se domluvit na konkrétních krocích. Propojení informačních systémů by se mělo stát prioritou nového ministra školství.

Radek Sárközi nabídl, že Pedagogická komora může informovat členy o změnách v pojetí činnosti ČŠI, které se více zaměřuje na metodickou podporu, zpětnou vazbu a hodnocení než čistě na formální kontrolu. Ústřední školní inspektor doporučuje školám využití modulů IsnpIS (ŠVP, SET, SETmobile, PORTÁL). Např. InspIS ŠVP zjednoduší tvorbu školních vzdělávacích programů, zajistí jejich formální správnost a umožní škole věnovat se koncepčním záležitostem souvisejícím s obsahem tohoto strategického dokumentu školy.

O tom, co musí a nemusí obsahovat ŠVP, nebo o činnosti ČŠI koluje stále řada mýtů, které je třeba uvádět na pravou míru, což není jednoduché. Pedagogická komora bude v této oblasti učitelům i ředitelům škol pomáhat.

Pedagogická komora, z.s.

Žádné komentáře:

Okomentovat