středa 12. července 2017

Poslanci neschválili kariérní řád

Kariérní řád neprošel ani v senátní verzi, ani v původní poslanecké verzi. Slavíme velký úspěch!


Jak hlasovali jednotliví poslanci: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=66774
Stenozáznam (audiozáznam) z projednávání novely:
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/059schuz/bqbs/b02800202.htm
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/059schuz/bqbs/b20700201.htm
Videozáznam z projednávání novely: https://www.youtube.com/watch?v=2aB_oSrPzF8
Cesta novely parlamentem: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=959

Věříme, že finanční prostředky, které byly na kariérní řád vyčleněny, přesto vláda uvolní, aby se mohly dostat do škol a k učitelům, a to prostřednictvím novelizace nařízení vlády a příslušných vyhlášek. Usilujeme o to, aby příplatek pro třídní učitele činil minimálně 3 000 Kč, specializační příplatek rovněž minimálně 3 000 Kč a aby uvádějící učitel dostal příplatek 3 000 Kč, jak bylo uvedeno v senátním návrhu. Dále chceme, aby všechny specializované činnosti, uvádějící učitelé i výchovní poradci měli snížený úvazek, jak bylo uvedeno v senátním návrhu.

Nejdůležitější ovšem je, aby se ve státním rozpočtu pro rok 2018 našly prostředky na narovnání výdajů na školství na průměr EU, což je 10 % veřejných výdajů (ČR dává pouze 8 %). To by umožnilo zvýšení tarifních platů pedagogů o 25 %.

V neposlední řadě jsou tu prostředky z projektu IMKA, který musí být zastaven a zrušen - původní půl miliarda zajištěná (a z části již bohužel zbytečně utracená v rozporu s rozpočtovými pravidly) z evropských fondů pro NIDV by měla být formou tzv. šablon rozeslána přímo do škol na nákup pomůcek. Totéž se týká 1,5 miliardy, které byly alokovány v rámci OP VVV a připraveny rovněž pro NIDV na organizační a administrativní zajištění kariérního řádu.

Žádné komentáře:

Okomentovat