pátek 7. dubna 2017

Názory politiků na iniciativu Pedagogická komora

Iniciátoři založení Pedagogické komory Radek Sárközi a Janek Wagner se v tomto týdnu sešli s politiky ODS, ČSSD a TOP09. Oslovili jsme všechny politické strany, abychom zmapovali jejich názory na vznik Pedagogické komory. Nejrychleji zareagovala Nina Nováková (TOP09), Petr Kořenek (ČSSD) a Alexandra Udženija s Václavem Klausem mladším (ODS). S nimi jsme se sešli, abychom jim představili naši iniciativu a mohli se jich osobně zeptat, jak by řešili největší problémy českého školství. Všechny schůzky probíhaly ve vstřícné atmosféře a nesly se ve věcném duchu. Představitelé ODS podporu Zákona o Pedagogické komoře kategoricky odmítli, zatímco poslanci za ČSSD a TOP09 vyjádřili podporu myšlence vzniku Pedagogické komory ze zákona, jak je tomu u dvanácti stávajících profesních komor.


První setkání proběhlo v úterý 4. dubna v Centru pro občanské svobody, kde nás přijal Václav Klaus mladší a 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. V přibližně hodinové diskusi jsme se zaměřili především na pojmenování a vymezení negativních faktorů působících na vzdělávací systém: nekoncepčnost, podfinancování, byrokratizace, inkluze, role RVP a jeho změn, role ředitelů atd. Václav Klaus hájil liberální postoje. Například zásadně odmítl vznik Pedagogické komory ze zákona (ať už s povinným nebo nepovinným členstvím). Alexandra Udženija poukázala na různé přístupy zřizovatelů vůči školství v MČ Prahy. My jsme zdůrazňovali potřebu vzniku reprezentativní organizace pedagogické obce, jejíž představitelé by jednali s MŠMT i zřizovateli škol.

Ve čtvrtek 6. dubna jsme se sešli v prostorách poslanecké sněmovny s poslancem za ČSSD Petrem Kořenkem, členem Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Rovněž s ním jsme strávili jednu hodinu diskuzemi na téma školství. Vyměnili jsme si názory na postup příprav Pedagogické komory. Petr Kořenek podpořil vznik Zákona o Pedagogické komoře, a to s povinným členstvím (v nepovinném členství nevidí smysl, protože by pak komora nemohla plnit své funkce). Zatímco my jsme zdůrazňovali nutnost, aby komora vznikala postupně zdola jako iniciativa řadových pedagogů, Petr Kořenek preferoval vznik shora – zákonem, který by neformální iniciativa připravila společně s ministerstvem školství. Obává se toho, že by se spolek Pedagogická komora mohl stát nátlakovou lobby nebo druhými školskými odbory. Její poslání vidí v důrazu na kvalitu a profesionalitu učitelské práce. Domnívá se, že bychom neměli zakládat spolek Pedagogická komora, ale přímo usilovat o přijetí speciálního zákona. To však může trvat roky… Petr Kořenek navrhl, že zorganizuje besedu v prostorách sněmovny k problematice Pedagogické komory, kde by se v rámci podvýboru pro vzdělávání sešli v květnu poslanci školského výboru a odborníci na školství, což jsme velmi ocenili. Části setkání se účastnil i Antonín Seidel z kanceláře ministryně školství (oddělení parlamentní a vládní agendy). Přislíbil nám, že se pokusí zajistit schůzku s paní ministryní Valachovou k tématu Pedagogická komora.

Vzápětí jsme se sešli s poslankyní TOP09 Ninou Novákovou, členkou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Během srdečné dvouhodinové diskuse jsme probrali kromě tématu Pedagogické komory řadu problémů českého školství. Poslankyni Novákové se myšlenka uspořádání besedy k tématu Pedagogická komora ve sněmovně velmi líbila. Vyjádřila podporu vzniku Pedagogické komory ze zákona i založení spolku Pedagogická komora, který bude pečovat o zvýšení prestiže učitelského povolání. Kladně se vyjádřila i k našemu návrhu sejít se s vedením TOP09 a jejími školskými experty.

S dalšími politiky se sejdeme v průběhu dubna. Už nás oslovili Zelení s nabídkou k setkání. Také se připravujeme na veřejné slyšení v Senátu.

Radek Sárközi a Janek Wagner

1 komentář:

  1. Chtěl bych okomentovat názor pana poslance Kořenka, že spolek PK by mohl být nátlakovou skupinou, novými odbory. A co je na tom proboha špatného, když žádné skutečné odbory nefungují a tedy nikdo nehájí naše zájmy?! Nátlaková skupina a dokonce i náhradní nezavislé odbory – to je naprosto v pořádku. Až bude učitelská profese ceněna a vážena ve společnosti tak jako v normálních zemích, pak se může Komora začít starat o kvalitu výuky. Dříve to ani nejde.
    Ondřej Šmerda

    OdpovědětVymazat