sobota 10. února 2024

Dotazník ke stávce ve školách

DOTAZNÍK SPOLKU PEDAGOGICKÁ KOMORA KE STÁVCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH


Vzhledem k aktuálnímu negativnímu vývoji ve školství (výrazný pokles platů nepedagogických pracovníků a jejich propouštění, neplnění programového prohlášení vlády Petra Fialy - 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele, pokles platů ostatních pedagogických pracovníků o 2 %, propouštění učitelů - snížení PHmax školám) jsme se rozhodli zmapovat postoje učitelů a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků k vyhlášení stávky ve školách a školských zařízeních...

AKTUALIZACE: Dotazník ke stávce ve školách vyplnilo během prvního dne již 1 300 respondentů! Viz tento graf k jedné z otázek...


Návrh stávkových požadavků:

1) Žádáme, aby vláda v roce 2024 splnila své programové prohlášení - 130 % průměrné hrubé mzdy v ČR pro učitele.

2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání.

3) Požadujeme navýšení tarifní části platů pedagogických i nepedagogických pracovníků minimálně o 10 %.

4) Žádáme schválení změny, která vrátí do školského zákona autonomii pedagogů ve výběru vyučovacích metod, která byla vypuštěna při jeho poslední novelizaci.

5) Požadujeme snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti těm pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají specializované činnosti či jiné časově náročné funkce (nebo navýšení příplatků za ně).

6) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do platových stupňů a tříd.

7) Požadujeme odvolání ministra školství Mikuláše Beka.

Další otázky v dotazníku:

- Souhlasíte se snížením financí na platy nepedagogických pracovníků a limitu počtu zaměstnanců (viz aktuální rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy na rok 2024 z MŠMT)?

- Souhlasíte se snížením PHmax školám o 5 %, jak navrhuje ministr školství Mikuláš Bek?

- Podporujete ustavení Pedagogické komory ČR ze zákona (obdoba České lékařské komory)?

- Zapojila/a jste se do stávky, kterou organizovaly školské odbory v roce 2023?

- Zapojila/a byste se do stávky v roce 2024?

Poznámka: Vyplněním tohoto dotazníku se rozhodně nezavazujete stávkovat. V tuto chvíli jen mapujeme vaše názory.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Aktuální dotazníkové šetření Pedagogické komory, z. s, navazuje na obdobné šetření z jara 2023, do kterého se zapojilo více než 10 000 respondentů a které velmi přesně predikovalo, že budou stávkovat tři čtvrtiny škol.

Výsledky dotazníkového šetření ke stávce ve školách

"Do tohoto dotazníkového šetření se zapojilo celkem 10 541 respondentů (1 039 ředitelů, 7 240 učitelů, 2 003 dalších pedagogických pracovníků a 174 nepedagogických zaměstnanců škol). Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 % z nich (proti bylo 4,1 %). Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 % pracovníků škol (nezapojilo by se 9,5 %)."Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme Vám za komentář, bude zveřejněn po schválení administrátorem tohoto webu. :-)